Adresář

"Občanská poradna Rumburk"

Tel.: 412 384 745
Sukova 1055/24, Rumburk, 408 01
Cílové skupiny: osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Služba je registrována pod ID č. 4291907 v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Občanská poradna Rumburk je členem Asociace občanských poraden, která poradny sdružuje.

Poradna absolvovala proces hodnocení kvality sociálních služeb a získala tak Certifikát od Asociace občanských poraden Praha.

Inspekce sociálních služeb 

V roce 2009 provedl Krajský úřad Ústeckého kraje kontrolu v Občanské poradně Rumburk.  Předmětem inspekce byla provedena kontrola:

 • plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • kvality sociální služby - plnění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb

Výsledek kontroly = Občanská poradna Rumburk splňuje výše zmíněné povinnosti (viz inspekční zpráva)

Občanská poradna poskytuje služby na principu bezplatnosti, diskrétnosti, nezávislosti a nestrannosti.

Poslání

Posláním občanské poradny je, každého člověka nacházejícího se v nepříznivé sociální situaci a na poradnu se obrátí:

 • podporovat v jeho rozvoji a samostatnosti prostřednictvím emoční podpory, informací, rad,  aktivní pomoci a asistence.
 • pomáhat mu orientovat se v jeho právech a povinnostech, aby dokázal efektivně vyjádřit své potřeby, hájit své oprávněné zájmy a nalézt řešení své situace

Obr.lidi4                       

Cíl služby

Cílem občanské poradny je, aby v co nejvyšší možné míře posílila stabilizaci klienta a jeho začlenění do běžného života.

Další cíle:

 • zplnomocnit klienta, aby vyjadřoval své potřeby a obhajoval své oprávněné zájmy
 • zplnomocnit klienta, aby uměl získávat informace o svých právech a povinnostech prostřednictvím sítě dostupných služeb
 • umožnit klientovi řešit jeho nepříznivou situaci prostřednictvím výběru z více možností řešení
 • posílení psychické soběstačnosti klienta
 • informování klienta o dostupných službách a jejich zprostředkování

Konkrétní měřitelné cíle Občanské poradny Rumburk jsou stanoveny vždy na kalendářní rok: 2008, 2009, 2010, 2011 , 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Informační leták ke stažení zde, další dokumenty služby zde.

Komu služby poradna poskytuje?

Občanská poradna Rumburk poskytuje poradenství všem (ženy i muži), kdo se na ni obrátí (osoby v krizi) s řešením své nepříznivé sociální situace a potřebují informace, rady a aktivní pomoc v nabízených oblastech Občanské poradny Rumburk a kontaktního místa Šluknov.

Věkové vymezení: 18 - 80+

Lokální vymezení: Poradnu především kontaktují zájemci ze Šluknovského výběžku, výjimkou však nejsou ani zájemci z jiných krajů ČR nebo cizinci, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce nebo mají překladatele.

V jakých oblastech radíme?

Např. v oblastech:

 • Sociální dávky, sociální služby, pojištění
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení, Rodinné a partnerské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy
 • Zdravotnictví, Školství a vzdělávání
 • Ekologie, Ochrana spotřebitele
 • Finanční, rozpočtová a dluhová problematika
 • A jiné….

Kdy poskytnutí služby může poradna odmítnout?

 • Když zájemce žádá o službu, kterou poradna neposkytuje (např. služby komerčního charakteru, pobytové služby)
 • Když poradna nemá dostatečnou kapacitu nebo zájemce není schopen definovat zakázku (např.:zájemce je pod silným vlivem návykových látek apod.)

Neposkytujeme poradenství komerční  povahy, zejména v oblastech daní a  obchodního práva.            

Nesepisujeme smlouvy, nepřepisujeme písemnosti.  Můžeme poskytnou vzory těchto dokumentů.

 

Otevírací doba pro veřejnost: 

 

 Občanská poradna Rumburk

 

 

   
PO    9,00 - 12,00  a  13,00 - 15,00 hodin  
UT     9,00 - 12,00 hodin   
ST     9,00 - 12,00  a  13,00 - 15,30 hodin   

ČT     9,00 - 12,00  a 13,00 - 15,30 hodin

jen objednaní klienti

 
PA    9,00 - 12,00 hodin  

Uživatelům služby, kteří se nemohou dostavit ve výše uvedenou provozní dobu poradny, je a bude služba poskytnuta i mimo tuto provozní dobu po předchozí domluvě s poradcem, a to v rámci pracovní doby poradce, tj. od pondělí do pátku od 8.00 - 16.00 hod., vyjma přestávky na oběd od 12.00 - 12.30 hod. Poslední klient je přijat ke konzultaci 45 min před koncem provozní doby. Délka jedné konzultace je obvykle 45 min.

Na konzultaci je možné se objednat (osobně, telefonicky), objednaní klienti mají přednost před neobjednanými.

Aktuální uzavírky jednotlivých pracovišť naleznete vždy v sekci Aktuálně.

Občanská poradna Rumburk, kontaktní místo ve Šluknově bylo v provozu v tomto období:  Provoz poradny zahájen 6.9.2010   a ukončen ke dni 31.12.2019. Nyní je provoz tohoto kontaktního místa ukončen. Můžete kontaktovat jen poradnu v Rumburku!!!

Jak můžete poradnu v Rumburku kontaktovat?

 • Poštou:                  Občanská poradna Rumburk, Sukova 1055, 408 01 Rumburk
 • E-mailem:              op@charitarumburk.cz   napište nám
 • Telefonicky:             +420 412 384 745   Vyvolání služby telefonického hovoru s přepisem řeči volaného
 • Osobně:                  na poštovní adrese v otevírací době

Kontaktní osoba: Bc. Pavla Brodinová, DiS., vedoucí OP

Bližší informace o průběhu poskytovaných poradenstkých službách, právech a povinnostech klietnů jsou uvedeny v poradny. 

Bližší informace o průběhu poskytovaných poradenstkých službách, právech a povinnostech klietnů jsou uvedeny v Provozním řádu poradny.                      

Stížnosti, podněty, připomínky

Zájemce o službu, klient služby, pracovník, dobrovolník, praktikant i veřejnost si mohou stěžovat na chování, činnost a kompetentnost pracovníka či vedoucího služby, na kvalitu a způsob poskytovaných služeb a na jiného klienta. Stížnostní řád ke stažení zde.

Prostor pro Vaše hodnocení

Vážení zájemci a uživatelé této služby, váš názor a připomínky na činnost občanské poradny jsou pro nás velmi důležité, a proto vás žádáme o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní, poslouží nám jako podnět ke zkvalitnění našich služeb poskytovaných občanskou poradnou. O pomoc s vyplněním dotazníku můžete požádat i pracovníka služby. Děkujeme za Váš čas, vážíme si toho.

Dotazník pro spolupracující organizace.

Spolupracujeme s AOP a poskytujeme poradenství v oblasti:

 • Dluhového poradenství (od r. 2008 - 2018)
 • Celorepublikový monitoring projevů diskriminace v ČR (od r. 2007)
 • Spotřebitelské poradenství-nákup na splátky (od r. 2007-2011)
 • Bytová politika (od r. 2006)
 • Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovně právních vztazích (od r. 2006)

Občanská poradna Rumburk poskytuje dluhové poradenství

V rámci tohoto poradenství spolupracuje s Asociací občanských poraden Praha (dále jen AOP), od roku 2002 je také jejím členem.

                                            AOP                     ČSOB                   Pošt.spoř.   

Poskytováno od:

OP Rumburk poskytuje toto poradenství od roku 2008, od konce roku 2010 do roku 2019 i na kontaktním místě ve Šluknově.

Co je cílem:

Cílem dluhového poradenství je zlepšovat finanční gramotnost občanů ČR.

Co poskytuje:

Občanům je v poradně poskytováno osobní poradenství v oblasti finanční gramotnosti, problematice dluhů, jsou distribuovány letáky projektu, provádí sběr statistických údajů relevantních kategorií (exekuce, práva a povinnosti dlužníků, práva a povinnosti věřitelů atp.), zajišťuje propagaci projektu.

Občanské poradně Rumburk byla  Ministerstvem spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Poradna může klientům sepisovat a podávat za ně Návrhy na povolení oddlužení (Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení).

 

Organizace

Seznam lidí

Martina Škodová, DiS. - zastupující soc. pracovník