Jak pomáháme

Co dalšího organizace nabízí, či nabízela

Níže jsou další informace k projektům či službám, které kromě tří registrovaných sociálních služeb organizace ještě realizuje či realizovala a jejich činnost již byla ukončena.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Charita Rumburk je evidovanou právnickou osobou a účelovým zařízením římskokatolické církve. Byla zřízena biskupem litoměřickým a jejím statutárním orgánem je ředitel. Organizace organizuje pomoc při živelních pohromách, pořádá sbírky a realizuje humanitární pomoc, poskytuje i služby zdravotního a sociálního charakteru, např. "Sociální šatník". Umožňuje v organizaci výkon alternativního trestu osobám, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací. Zapůjčuje různé pomůcky. Dále, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje tyto sociální služby:

Ukončené projekty

v roce 2006 v roce 2008 v roce 2010 v roce 2013 v roce 2015
Zahrada snů Počítačová studovna Pomoc při srpnových povodních Pryč se samotou Předškolní klub Předškoláček