Tříkrálová sbírka

Logo Tříkrálové sbírky

Charita Rumburk se každoročně zapojuje do veřejné sbírky, kterou pořádá Charita ČR (dříve Sdružení Česká katolická charita). Obecným účelem této sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Sbírka samotná má své webové stránky www.trikralovasbirka.cz  a také facebook Tříkrálová sbírka

Kde v Rumburku sbírka pomáhá?

Charita Rumburk z výnosu jednotlivých sbírek, tedy i z výnosu Tříkrálové sbírky, financuje sociální služby, které provozuje. Ač to tak nevypadá, jsou výnosy ze sbírek pro organizaci existenčně důležité, neboť jsou potřebným spolupodílem k získaným státním dotacím.Děkujeme, že přispíváte, i když si uvědomujeme, že sbírek se v průběhu roku realizuje mnoho. Uvědomme si však, že pomáhají tam, kde je to zapotřebí.

V rámci Tříkrálové sbírky v roce 2008 bylo v Rumburku, v Křečanech, v Jiříkově a ve Filipově vybráno 20.081,50 Kč. Tato finanční částka po odečtení nákladů na režii pokryla v roce 2008 část provozních  nákladů Občanské poradny Rumburk.

V roce 2009 byl poprvé uspořádán na podporu Tříkrálové sbírky koncert v kostele Sv. Bartoloměje. Svým zlatem v hrdle do sbírky takto přispěly dětské pěvecké sbory „Zvoneček“, „Tyršovské zvony“ a „Šenováček“. Tříkrálová sbírka v tomto roce rumburské charitě pomohla částkou 16.812,- Kč.

V roce 2010 se koncert začíná stávat tradicí. Opět se konal v kostele Sv. Bartoloměje a společně s koledníky z Jiříkova, Filipova, Rumburku, Křečan a nově i ze Šluknova pomohl k celkovému výtěžku sbírky 21.706,- Kč. V tomto roce byl výtěžek použit na rozšíření služeb Občanské poradny Rumburk do Šluknova, kde bylo zřízeno kontaktní místo poradny. Sbírka v roce 2010 oslavila deset let, kdy lidé celé republiky, kterým není lhostejný osud druhých, pomáhají svými dary prostřednictvím Tří králů. Každá koruna Vámi darovaná je každoročně investována do dobré a potřebné věci a na účely, které pomáhají. Vážíme si Vaší podpory a štědrosti, jíž nám dáváte najevo svou přízeň. Díky štědrým darům jsme byli schopni, jako každý rok, nejen udržet, ale i zkvalitňovat služby poskytované Občanskou poradnou Rumburk. Celých 65% z výtěžku je využito na podporu Občanské poradny Rumburk, zbylá část putuje  na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Zajímají Vás výsledky z posledního ročníku této sbírky v litoměřické diecézi? Naleznete je zde.

Tříkrálová sbírka v Rumbuku a okolí ve fotografiích zde.

 Jak sbírka probíhá?

  • Chcete se také zapojit do koledování? Obraťte se na našeho koordinátora sbírky - paní Bc. Pavlu Brodinovou, DiS.

Sbírka probíhá podle přesných pravidel. Na úvod žehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi.

Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Koledníky Charity lze rozpoznat podle průkazky (pověření) vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, případně i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Pokud vám koledníci, kteří vás požádají o dar do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika, na požádání nepředloží svůj průkaz koledníka nebo odmítnou ukázat úřední pečeť sbírkové kasičky, jde patrně o koledníky, kteří se pouze vydávají za zástupce Charity a může se jedat o podvod!

Charita si nečiní výhradní právo na tento lidový zvyk. Koledovat může opravdu kdokoli. Nemůžeme ale nést odpovědnost za dary, které veřejnost svěří koledníkům, kteří nejsou evidovaní jako osoby pověřené vykonávat Tříkrálovou sbírku (tzn. že nedisponují průkazem vystaveným dle výše uvedených pravidel a nevybírají dary do úředně zapečetěné kasičky).

Prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce, podpořte charitní dílo. Děkujeme. 

Potvrzení o daru

Potřebujete-li potvrzení o daru, vyplňte prosím tento formulář. Formulář je umístěn na webových stránkách Tříkrálové sbírky.(potvrzení není možné vydávat na finanční příspěvky vhozené do pokladničky a na dárcovské SMS).  

 

 

Náš srdečný dík patří všem, kteří nás podpořili
3. února 2021 Tříkrálová sbírka

Náš srdečný dík patří všem, kteří nás podpořili

Ještě koncem roku 2020 jsme doufali v to, že černý scénář se nenaplní a my budeme moci začátkem roku 2021 nejen uskutečnit tradiční Tříkrálový koncert, ale hlavně vyjít do ulic s Tříkrálovou koledou.  Realita však byla jiná.

Tříkrálová sbírka v novém kabátku
5. ledna 2021 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v novém kabátku

Omlouváme se vám za to, že vzhledem k dosavadnímu průběhu pandemie, nemohou naši tříkráloví koledníci vyjít do ulic se svou koledou i drobnými dárky a osobně vás potěšit.

Věříme, že i v roce 2021 Tříkrálová sbírka bude!
8. prosince 2020 Zprávy od nás

Věříme, že i v roce 2021 Tříkrálová sbírka bude!

V roce 2021 by měla probíhat Tříkrálová sbírka po celé ČR v období od 1.ledna do 24. ledna 2021, tedy díky koronavirové pandemii se doba na její realizaci prodloužila. Nicméně naši králové začnou koledovat již během druhého víkendu roku 2021. Plánujeme, že po Rumburku či Filipově budeme chodit 9.1.2021 a ve Starých Křečanech, pokud to bude možné, následný den. 

Ve stavu nouze se pracovníci rumburské charity nestihli ani zastavit
12. listopadu 2020 Zprávy od nás

Ve stavu nouze se pracovníci rumburské charity nestihli ani zastavit

Je nasnadě, že cesta Rumburských novin vedla v době distanční výuky a vyhlášeného nouzového stavu za ředitelkou Oblastní charity v Rumburku Martinou Škodovou, která se svým týmem pracovníků a dobrovolníků odvádí obrovský kus práce. A co se vlastně děje za zdmi této instituce nám velmi ochotně a podrobně popsala. Jak mnozí zaznamenali, Oblastní charita Rumburk i ve stavu nouze má pro všechny své klienty otevřeno. 

Tříkrálová koleda zazní!
3. listopadu 2020 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová koleda zazní!

Možná letos nebude znít ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální.

Tři králové proti viru
9. dubna 2020 Tříkrálová sbírka

Tři králové proti viru

Přichází čas, kdy budeme kromě epidemie nemoci covid-19 řešit také její důsledky. Přijatá bezpečnostní opatření uvrhla do nepříznivé situace desetitisíce lidí a zdaleka ne všem postačí k jejímu vyřešení schválená státní podpora. Základní životní potřeby těmto lidem pomůže zabezpečit Charita Česká republika. Část prostředků uvolní také z výtěžku Tříkrálové sbírky, konkrétně z tzv. krizového fondu.