Pomoc pro uprchlíky z Ukrajiny

Pomoc pro občany Ukrajiny v souvislosti s konfliktem na Ukrajině   vlajka2

Pomoc místních organizací bude zapotřebí i v místě, kde se budou občané Ukrajiny buď přechodně, či trvale nacházet. Proto se snažíme na tuto situaci postupně připravovat. Co ale umíme již nyní? Charita Rumburk nabízí občanům Ukrajiny, kteří se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině ocitnou bez pomoci v Rumburku a okolí, tyto služby:

  • bezplatný odpolední klub pro děti
  • bezplatné poradenství
  • bezplatnou pomoc rodinám s dětmi v jejich současném bydlišti na území měst Rumburk a Varnsdorf
  • základní potravinouvou a hygienickou pomoc
  • oblečení, obuv, hračky, nádobí apod.

VÝZVA VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ POMÁHAT ZDE V MÍSTĚ, jak můžete pomoci/co můžete darovat:

  • oblečení, obuv a další potřebné věci (deky, bytový textil apod.), budeme rádi, tyto dary budou k dispozici všem osobám v krizi, které se na rumburskou charitu obrátí.
  • finanční dar zasílejte na č. ú. 0922863339/0800 pod Variabilním symbolem 222. Tyto prostředky budeme vést odděleně, transparentně jen pro účely pomoci občanům z Ukrajiny, kteří se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině na nás obrátí.
  • potraviny a hygienické potřeby je nutné dovézt přímo do rumburské charity (ul. Sukova 1055/24, Rumburk) a při předání pracovníkovi sdělit, že to jsou dary pro tyto účely
Skořápky ořechů
12. prosince 2022 Zprávy od nás

Skořápky ořechů

Pro jednoho může být náročné ráno vstávat do zaměstnání, pro jiného naučit se vyjmenovaná slova. Pro ženy, matky i jejich děti, které utekly před válkou na Ukrajině, je nejdůležitější naučit se český jazyk. Mohu směle říci, že se jim podařilo rozlousknout pomyslnou skořápku ořechu a během několika měsíců intenzivního studia se naučily mnoho pro běžný život v naší zemi.

Na jedné lodi
22. června 2022 Zprávy od nás

Na jedné lodi

Po dlouhé odmlce a omezeních se opět konala v rumburské charitě tradiční akce k příležitosti Mezinárodního dne dětí, a to pod názvem „Na jedné lodi“. I přes to, že se jednalo o tradiční akci, byla v mnohém jiná. Akce se shledala se zájmem jak ze strany účastníků, který přišlo více než 7 desítek, ale také ze strany dobrovolníků, kteří pomáhali při přípravě a realizaci celé akce. Všem patří veliký dík za nádherné odpoledne.

28. února 2022 Zprávy od nás

Vnímáme paniku mezi lidmi, jsme připraveni pomáhat zde, jak můžeme

Při poskytování sociálních služeb řešíme s klienty různá témata a právě nyní je v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež velikým tématem válka mezi Ukrajinou a Ruskem, i jaderné zbraně. Děti jsou obklopeny těmito informacemi ze všech stran – sociální sítě, rodina, škola, kamarádi, masmédia. Samozřejmě se obrací s otázkami i na pracovníky klubu, kteří se jim snaží poskytnout potřebné odpovědi a hlavně psychosociální podporu.