Povodně

Rady, informace a praktická vodítka pro občany, kteří se setkali s náhlou povodní 

Když přijde velká voda

Voda opadla. Jak dál?

Po opadnutí vody naše starosti nekončí:

 • pokud jsme byli evakuování, návrat do svého obydlí konzultujme s pracovníky obce
 • nechme si zkontrolovat stav obydlí: statiku stavby, rozvody energie, plynu, vody, kanalizaci…
 • zlikvidujme: potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou
 • nechte si ošetřit každé otevřené zranění
 • nahlasme hygienikovi a zlikvidujme uhynulé domácí zvířectvo
 • nepijme vodu z místních zdrojů, pokud není schválena hygienikem
 • můžeme přijmout humanitární pomoc (informujme se o jejích možnostech na obci)
 • kontaktujme pojišťovnu ohledně náhrady škod: vyhotovme soupis škod, vždy je zdokumentujme (foto, znalecký posudek, účty, svědectví)
 • na sociálním odboru obecního úřadu můžeme požádat o mimořádnou okamžitou finanční pomoc

 Pravděpodobně vás v průběhu času navštíví zástupci různých organizací:

Někteří nabízejí pomoc dobrovolníků, jiní materiální či finanční pomoc, další informace a podporu. Nebojte se

jejich nabídku přijmout či odmítnout, případně využít později.

Co se s námi může dít?

Udělali jsme všechno pro to, abychom přežili a pomohli také lidem kolem.

Na prožité vypětí může tělo začít reagovat - např. třesem, zvracením, ochablostí, výpadkem paměti apod.

Zkušenost povodně doznívá další dny a týdny:

 • pozorujeme střídání nálad, můžeme prožívat vinu, výčitky svědomí, bezmoc a zlost a před očima mít opakovaně obraz události
 • vnímáme větší zodpovědnost a citlivost k možným hrozbám
 • uvědomujeme si lidskou zranitelnost a křehkost života

Pomáháme sobě i druhým

Pro nás, kteří jsme byli přímo na místě: vnímejme vlastní síly - buďme pozorní k potřebám svým i druhých.

Pokud je to možné:

 • Věnujme se i věcem, které nám obvykle přinášejí radost a uvolnění.
 • Uchovejme si svoje zvyky a řád.
 • Pomáhejme lidem kolem nás porozumět tomu, co jsme prožili.

Pro nás – blízké těch, kteří byli na místě:

 • Mějme na paměti, že událost se stala, i když se o ní třeba nemluví.
 • Každý na ni reagujeme po svém a každý potřebujeme něco jiného.
 • Můžeme pomoci i s praktickými věcmi: po povodni bývá řada vyřizování a je třeba zlikvidovat škody: můžeme doprovázet při jednáních, zůčastnit se manuální pomoci nebo ji zorganizovat, postarat se o stravu a oblečení, pomoci s dětmi apod.
 • Pomáhat druhým pomáhá.

Užitečné kontakty

Charita Rumburk, Město Rumburk - povodňový plán města, Město Jiříkov, Obec Staré Křečany, Město Šluknov, Město Varnsdorf


 Webové stránky: http://povodne.charita.cz/