Kdo jsme

Charita Rumburk je evidovanou právnickou osobou a účelovým zařízením římskokatolické církve. Byla zřízena biskupem   litoměřickým a jejím statutárním orgánem je ředitel. Organizace organizuje pomoc při živelních pohromách, pořádá sbírky a realizuje humanitární pomoc, poskytuje i služby zdravotního a sociálního charakteru, např. "Sociální šatník". Umožňuje v organizaci výkon alternativního trestu osobám, kterým byl uložen trest obecně prospěšných prací. Dále, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje, na základě Rozhodnutí o registraci vydaném Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 29.6.2007 (vč. pozdějších aktualizací),  tyto sociální služby:

  • § 37 Odborné sociální poradenství
  • § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Kromě těchto sociálních služeb nabízí další pomoc či služby, např. Sociální šatník, realizuje Tříkrálovou sbírku ve svém nejbl. okolí, pomáhá při povodních jako v roce 2010, od června 2015 je také stálým členem Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje.

 Název:

CHARITA RUMBURK 

Adresa:

Sukova ul. 1055/24, 408 01 Rumburk 

Telefon:

+420 412 384 744 (kancelář organizace)

+420 412 384 745 (kancelář poradny)         Vyvolání služby telefonického hovoru s přepisem řeči volaného

ID datové schránky:

 exy73nr

Právní forma:

Církevní právnická osoba; Stanovy  Charity Rumburk vč. dodatku č. 1 a 2

Evidence:

Rejstřík evidovaných právnických osob u MK ČR dne 30.10.1996  

IČ / DIČ:

46 79 75 72/ CZ46 79 75 72

Bankovní spojení:

ČS a.s. 0922863339/0800 

Zřizovatel:

BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ , se sídlem Dómské nám. 1, Litoměřice , zřizovací listina 

Kontaktní hodiny ředitele:

PO    9,00 - 12,00   13,00 - 15,00 hodin

UT     9,00 - 12,00 hodin

ST     9,00 - 12,00   13,00 - 15,00 hodin

ČT     9,00 - 12,00 hodin 

PA    9,00- 12,00 hodin

Jednání s ředitelem je nutné si domluvit předem (možno i telefonicky). 

Email:

Ředitel

Účetní

Občanská poradna Rumburk

"Žijeme spolu" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Asistenční služba pro rodiny s dětmi

Organizace poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


Organizace je evidována na těchto portálech:

Organizaci bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

  1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
  2. Zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
  3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a  jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  4. Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
  5. Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti.

Prezentace Oblastní charity Rumburk