Zapojení do sbírky Pozvedněte slabé!

Pozvedněte slabé!

V roce 2007 se, tehdy ještě Farní charita Rumburk, zapojila do veřejné sbírky Pozvedněte slabé! poprvé.Tato víceletá veřejná sbírka je vyhlášena na podporu lidí z celé české části Euroregionu Nisa (Liberecký kraj a Šluknovský výběžek). Výnosy jsou vždy určeny na předem vybrané projekty neziskových organizací, působících v regionu, kde se sbírka koná. Patrony sbírky se stali František Peterka, Jan Kanyza, Stanislav Zindulka a v letošním roce herec Jiří Lábus.

V 5. i v 6. ročníku byla mezi mnoha organizacemi vybrána i Farní charita Rumburk s projektem „Asistenční služba pro rodiny s dětmi“. Také v roce 2009 je Farní charita Rumburk zapojena do veřejné sbírky Pozvedněte slabé! .

V 7. ročníku byla vybrána ve Šluknovském výběžku Oblastní charita Rumburk s projektem „Žijeme spolu“. Získané peníze pomohly opravit elektrické rozvody v hudební dílně pro klienty nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Dne 6. ledna 2011 proběhlo na MěÚ v Rumburku rozpečetění sbírkové kasičky, která byla umístěna v 1. patře prodejny Ratio v Rumburku. Obyvatelé přispěli celých 743,- Kč.