Pomoc nejchudším osobám

 Logo projektu„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ je operační program Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Cílem je pomáhat tam, kde je potřeba a přispívat k sociálnímu začleňování. Vzhledem k tomu, že Charita ČR má zastoupení v největším počtu regionů, zná velmi dobře skutečné potřeby lidí v nouzi, jsou potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé jsou po celé ČR distribuovány v regionech místními Charitami, které zájemcům v nepříznivé situaci poskytnou také odborné poradenství nebo další pomoc, jak situaci řešit. Pomoc je tedy opravdu adresná a je poskytována anonymně. Cílovým skupinám jsou nabízeny i další doprovodné aktivity, např. sociální poradenství, zprostředkování sociální služby či finanční nebo výživové poradenství aj.

Výdej pomoci v číslech:

  Podpořeno unikátně osob Podpořeno opakovaně osob Vydáno kusů potravin Vydáno úklidových prostředků a hygieny Vydáno domácích potřeb Vydáno oblečení Vydáno karimatek, stanů, spacáků
2021              
2020 258 1082 1865 2606 - - 10, 4, 5
2019 66 451 2355 836 - - -
2018 290 940 6047 1256 680 - -

V letech 2017 a 2018 rumburská charita distribuovala potravinové a materiální balíčky, kterých bylo několik variant. Obsahovaly základní potřebné potraviny a hygienu, vždy s ohledem na to, komu byly určeny. Balíčky byly postupně zaváženy do výdejních míst, odkud již putovaly přímo podpořeným osobám. V letech následujících již jednotlivé komodity pracovníci sami kombinovali dle potřeb podpořených osob.

 

Od ledna do dubna roku 2017 rumburská charita distribuovala pomoc:

Rodinám s dětmi – počet vydaných potravinových balíčků 48 a hygienických 10, unikátně podpořených osob 116, opakovaně podpořeno 129 osob

Osobám bez přístřeší – počet vydaných potravinových balíčků 35 a hygienických balíčků 18, unikátně podpořených osob 34, opakovaně podpořeno 36 osob

Dětem- počet vydaných hygienických balíčků 13 unikátně podpořených osob 2, opakovaně podpořeno 11 osob.

Od června do prosince roku 2016 rumburská charita distribuovala pomoc:

Rodinám s dětmi – počet vydaných potravinových balíčků 166 a hygienických 211, unikátně podpořených osob 242, opakovaně podpořeno 564 osob

Osobám bez přístřeší – počet vydaných potravinových balíčků 170 a hygienických balíčků 106, unikátně podpořených osob 85

Dětem - počet vydaných hygienických balíčků 83, unikátně podpořených osob 31

Plakát A3 ke stažení zde.                

Výdejní místo v Rumburku: CHARITA RUMBURK

                                      Čas výdeje:                            Čtvrtek 9,30 - 11,30 hodin

                                      Kontaktní osoby:                   Martina Škodová, DiS., Bc. Pavla Brodinová, DiS.

Pravidla výdeje potravinové a materiální pomoci:

  1. Výdeji potravinové a materiální pomoci předchází konzultace s pracovnicí, která na základě posouzení zprostředkuje tuto pomoc.
  2. Potrravinová a materiální pomoc se poskytuje zpravidla 1x za měsíc a to dle situace žadatele.
  3. Potravinová a materiální pomoc je nenároková.
  4. Poskytuje se osobám z cílových skupiny projektu (materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné životní nouzi).
  5. Výdej materiální pomoci probíhá na místě tomu určeném – ul. Sukova 1055/24, Rumburk-sídlo organizace (označeno letákem projektu), každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod.
  6. Materiální pomoc nebude poskytována osobám porušujícím nejzákladnější pravidla slušného chování a vystupování a osobám, u kterých bylo zjištěno zneužití pomoci nebo plýtvání s pomocí.

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám je podpořen finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu.

Realizační tým Operačního programu potravinové a materiální pomoci, MPSV připravili Úspornou  kuchařku, kterou doporučujeme.