Pomoc nejchudším osobám

 Logo projektu„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ je operační program Ministerstva práce a sociálních věcí financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

Cílem je pomáhat tam, kde je potřeba a přispívat k sociálnímu začleňování. Vzhledem k tomu, že Charita ČR má zastoupení v největším počtu regionů, zná velmi dobře skutečné potřeby lidí v nouzi, jsou potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé jsou po celé ČR distribuovány v regionech místními Charitami, které zájemcům v nepříznivé situaci poskytnou také odborné poradenství nebo další pomoc, jak situaci řešit. Pomoc je tedy opravdu adresná a je poskytována anonymně. Cílovým skupinám jsou nabízeny i další doprovodné aktivity, např. sociální poradenství, zprostředkování sociální služby či finanční nebo výživové poradenství aj.

Od ledna do prosince roku 2018 rumburská charita distribuovala potravinové a materiální balíčky, kterých bylo několik variant. Obsahovaly základní potřebné potraviny a hygienu, vždy s ohledem na to, komu byly určeny. Balíčky byly postupně zaváženy do výdejních míst, odkud již putovaly přímo podpořeným osobám.V roce 2018 bylo:                           

 • Vydáno 6.047 ks potravin
 • Vydáno 1.256 ks úklidových prostředků a hygienických potřeb
 • Vydáno 680 domácích potřeb
 • Podpořeno unikátně 209 osob
 • Podpořeno opakovaně 940 osob

Od ledna do dubna roku 2017 rumburská charita distribuovala pomoc:

Rodinám s dětmi – počet vydaných potravinových balíčků 48 a hygienických 10, unikátně podpořených osob 116, opakovaně podpořeno 129 osob

Osobám bez přístřeší – počet vydaných potravinových balíčků 35 a hygienických balíčků 18, unikátně podpořených osob 34, opakovaně podpořeno 36 osob

Dětem- počet vydaných hygienických balíčků 13 unikátně podpořených osob 2, opakovaně podpořeno 11 osob.

Od června do prosince roku 2016 rumburská charita distribuovala pomoc:

Rodinám s dětmi – počet vydaných potravinových balíčků 166 a hygienických 211, unikátně podpořených osob 242, opakovaně podpořeno 564 osob

Osobám bez přístřeší – počet vydaných potravinových balíčků 170 a hygienických balíčků 106, unikátně podpořených osob 85

Dětem - počet vydaných hygienických balíčků 83, unikátně podpořených osob 31

 

Plakát A3 ke stažení zde.                 FEAD_MPSV_RGB

 

Výdejní místo v Rumburku: OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK

                                      Čas výdeje:                            Čtvrtek 9,30 - 11,30 hodin

                                      Kontaktní osoby:                   Martina Škodová, DiS., Bc. Pavla Brodinová, DiS.

Pravidla výdeje potravinové a materiální pomoci:

 1. Výdeji potravinové a materiální pomoci předchází konzultace s pracovnicí, která na základě posouzení zprostředkuje tuto pomoc.
 2. Potrravinová a materiální pomoc se poskytuje zpravidla 1x za měsíc a to dle situace žadatele.
 3. Potravinová a materiální pomoc je nenároková.
 4. Poskytuje se osobám z cílových skupiny projektu (materiálně deprivované rodiny s dětmi, osoby bez domova nebo ohrožené ztrátou bydlení, neúplné rodiny s nízkou pracovní intenzitou a další osoby ve vážné životní nouzi).
 5. Výdej materiální pomoci probíhá na místě tomu určeném – ul. Sukova 1055/24, Rumburk-sídlo organizace (označeno letákem projektu), každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 hod.
 6. Materiální pomoc nebude poskytována osobám porušujícím nejzákladnější pravidla slušného chování a vystupování a osobám, u kterých bylo zjištěno zneužití pomoci nebo plýtvání s pomocí.

Projekt Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám je podpořen finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci ze strany spolupracujícího subjektu partnera projektu.

Realizační tým Operačního programu potravinové a materiální pomoci, MPSV připravili Úspornou  kuchařku, kterou doporučujeme.