Obecně prospěšné práce

Podmínky výkonu OPP v organizaci

Na základě Usnesení soudu můžete v naší organizaci vykonat trest Obecně prospěšných prací, který Vám byl tímto soudem uložen.

OPP je nutno odpracovat osobně, bezplatně, ve svém volném čase, nejpozději ve lhůtě dvou let ode dne, kdy soud nařídil výkon tohoto trestu..

Jaké práce budete vykonávat?

Nabízíme možnost seberealizace, ti zručnější mohou pomoci např. při tvorbě tříkrálových kostýmů, šití tašek či karnevalových masek, výzdobě prostor organizace, péče o zahradu a květiny, výroba dárků pro donátory v keramické a truhlářské dílně apod. Těm méně zručným jsou zadávány práce pomocného charakteru - úklid prostor, úklid zahrady, třídění a balení pomoci v sociálním šatníku. Uvítáme i zedníky, malíře atd., kteří pomáhají při údržbě budovy a pronajatých prostor.

Podmínky

OPP si v organizaci můžete odpracovat po podpisu  „Dohody o výkonu OPP“, jejíž sjednání je třeba si předem domluvit s ředitelem nebo zástupcem ředitele. Rovněž je nutné dodržovat sjednaný harmonogram, neboť jeho opakované neplnění (např. nedostavení se bez omluvy) může vést k ukončení Dohody o výkonu OPP ještě před odpracováním trestu.

Trest je nutné odpracovat osobně, tedy nikoliv v zastoupení někoho jiného.

Kontaktní osoby

Martina Škodová, DiS., ředitel

Bc. Pavla Brodinová, DiS.., zástupce ředitele 

Co jsou Obecně prospěšné práce (OPP) ?

OPP jsou alternativní trest, který Vám může soud uložit v rozsahu 50 -300 hodin (u dospělých) a 50-150 hodin (u mladistvých), za přečin, tj. nedbalostní trestný čin a úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let

 

 Dobrá alternativa                                                               image30541 na rozcestí. 

Spolupráce

Organizace v rámci tohoto projektu spolupracuje s Probační a mediační službou ČR, středisko Rumburk.

Charita Rumburk je vedená v přehledu poskytovatelů OPP na webových stránkách PMS ČR

  

PMS

  Leták PMS ČR

  Metodický postup PMS ČR