Výkon odborné praxe

Organizace umožňuje studentům výkon odborné praxe v zařízeních sociálních služeb (sociálních službách, projektech).

Kontaktní osoba pro sjednání praxe:

 

Martina Škodová, DiS., ředitel

Telefon: 412 384 744

Informujte se 

Bc. Pavla Brodinová, DiS., zástupce ředitele

Telefon: 412 384 745

Informujte se

Cíl praxe:

 • Získat zkušenosti s prací s uživateli sociálních služeb.
 • Ověřit si své schopnosti a dovednosti pro působení zařízeních sociálních služeb.
 • Získat informace a seznámit se s širokým spektrem cílových skupin i jejich sociálními a výchovnými problémy, možnostmi a metodami jejich řešení.
 • Konfrontovat teoretické poznatky s životní realitou.
 • Získali zkušenosti s prací s klienty i spolupracovníky. 
 • Zjistit, že v některé oblasti (problematice) nechci nebo nemohu pracovat.

Středisko výkonu praxe:

 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • Odborné sociální poradenství (§ 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Cílové skupiny služeb:

Cílová skupina jednotlivých sociálních služeb je specifikována v registraci.

Průběh praxe:

 • Praktikant/vysílající organizace sjedná výkon praxe s kontaktní osobu charity (podpis Smlouvy o výkonu praxe)
 • Praktikant si domluví konktrétní termín nástupu s kontaktní osobou pro výkon praxe vč. průběhu praxe
 • Praktikant si može domluvit přenocování přímo v organizaci (týká se studentů z VOŠ sociálně pedagogické a teologické JABOK), k dispozici jsou dvě místa. 
 • Samotný výkon praxe (proškolení o BOZP a PO, podpis Prohlášení o mlčenlivosti, seznámení se s prostory a pracovníky, seznámení se s metodikou služby, samostatná práce pod dohledem soc. pracovníka, administrativní činnosti,apod.)
 • Hodnocení praxe (praktikant hodnotí prostřednictvím dotazníku, kontaktní osoba vyhotovuje hodnocení na požádání praktikanta)

 Období výkonu praxe:

Praxi je možné v organizaci vykonat nejen v průběhu prázdnin, ale i během celého roku.

Jakým přínosem jsou praktikanti pro naši organizaci?

 • přináší nové, mladé a nezaujaté pohledy na naši práci
 • přináší nové metody práce
 • přináší informace o osvědčených metodách jiných organizací
 • jsou pomocnou rukou při naplňování individuálních plánů uživatelů sociálních služeb

Co například dokázali?

 • Své představy vtělili do stěn vstupních prostor, zájmových dílen
 • Obohatili uživatele našich služeb o nové zážitky
 • Pomohli s PR
 • Organizaci získali nepostradatelná data - povědomí veřejnosti o její činnosti