VÍME AKTUÁLNĚ!

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2012

Dne 12. ledna 2012 se v kostele SV. Bartoloměje na Dobrovského náměstí bude konat od 16.30 hodin koncert u příležitosti "Tříkrálové sbírky 2012",

na kterém vystoupí:

  • Komorní soubor Šluknov - vedoucí Patrik Engler
  • Pěvecký soubor "Komoráček" ZŠ Jiříkov - vedoucí Mgr. Miroslava Kubešová
  • Flétnový soubor "Color Stars" - vedoucí Denisa Fišerová
  • Komorní soubor "Červený Jaspis" - vedoucí Denisa Fišerová

Srdečně zveme všechny Ty, kteří mají srdce na správném místě a dokáží si v dnešní uspěchané době udělat čas pro úžasný hudební zážitek i na rozjímání.

Vstupné je DOBROVOLNÉ!

DNE 6. 01. 2012 ZRUŠEN TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Koncert v kostele Sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí v Rumburku, který se měl konat dne 6. 1. 2012 u příležitosti "Tříkrálové sbírky 2012", se zatím ruší. Důvodem je onemocnění sbormistryně, které tímto přejeme brzké uzdravení. Bohužel se zatím nepodařilo zajistit jiné adekvátní hudenbí vystoupení. Omlouváme se a děkujeme za pochopení

Hledáme byty k pronájmu

Hledáme v České Kamenici a blízkém okolí volné byty do velikosti 2+1 k pronájmu pro provoz chráněného bydlení. Organizace uzavírá smlouvu o pronájmu, hradí nájem a poplatky za energie a ručí za řádné využívání pronajatého bytu spojené s pojištěním proti škodám.  

Kontakt na statutárního zástupce

mobil: 724 092 351, email: kamenice@dchltm.cz

Pečovatelka roku 2011

Letos již podeváté pořádala Diakonie ČCE - SKP v Praze ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR slavnostní vyhlášení „Pečovatele/ky roku 2011“ pro nejlepší pečovatele z celé České republiky. Záštitu nad touto akcí převzala paní Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, ministr práce a sociálních věcí pan Jaromír Drábek a starosta Městské části Praha 2 pan Jiří Paluska.

Slavnostní společenské setkání se uskutečnilo dne 5.12.2011 na Novoměstské radnici v Praze.

Mezi deset nejlepších pečovatelek roku 2011 se dostala i paní Aloisie Krišková, pečovatelka z Domova pokojného stáří v Libošovicích.

UPOZORNĚNÍ O DOČASNÉM UZAVŘENÍ PORADNY PŘES NASTÁVAJÍCÍ SVÁTKY

Občanská poradna Rumburk, kontaktní místo Šluknov budou z provozních důvodů (čerpání řádné dovolené a příprava TS 2012) od 19. 12. 2011 do 6. 01. 2012 DOČASNĚ UZAVŘENY! Do poradny se můžete objednat či dostavit opět v den, kdy bude otevřena, nebo kontaktovat jinou poradnu z AOP. Omlouváme se Vám za případné potíže. Pavla Nekudová, DiS., vedoucí

Vánoční výstava na Hrádku

Blížící se vánoční čas vám připomene výstava na rozhledně Hrádek ve Varnsdorfu.

Nejen Oblastní charita Rumburk, ale mnoho dalších organizací zde vystavují práce dětí a klientů svých služeb. Nákupem vystavovaných prací získáte nejen krásné vánoční dárky, ale také podpoříte činnost těchto organizací. Výstava na Hrádku potrvá až do začátku ledna 2012. 

 Nebyli jste tam ještě? Podívejte se, na co se můžete těšit.

UPOZORNĚNÍ: Občanská poradna v Rumburku bude v pátek 25. 11.2011 z provozních důvodů uzavřena!

OP Rumburk bude i nadále pravidelně informovat o dočasném uzavření poradny. Pavla Nekuodvá, Dis., vedoucí OP

Den otevřených dveří ve čtvrtek 13. 10. od 13.00

Ve čtvrtek 13. 10. od 13.00 se v Oblastní charitě Česká Kamenice uskuteční Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR. Zástupci odborné i laické veřejnosti jsou srdečně zváni k prohlídce našeho zařízení. V průběhu dne budou také probíhat nejrůznější soutěže, ve kterých mohou uživatelé naší služby vyzkoušet své dovednosti.

Den otevřených dveří 2011.jpg 61.9 KB 

Dnes vystavujeme na Hrádku příště možná na „Hradě“

Nedávná výhra ve výtvarné soutěži  děti neukolébala k nečinnosti, zanedlouho budou vystavovat své další dílo v prostorách varnsdorfské rozhledny Hrádek.

V průběhu léta se klienti nízkoprahového klubu pro děti a mládež „Žijeme spolu“ věnovali další tvořivé činnosti – Africká krajina – safari. Dílo vytvořili z barevných krepových a vlnitých papírů přilepených na karton a doplnili soškami exotických zvířat z kerahmoty. Zvířátka děti ztvárnily a namalovaly za použití obrázkových předloh a své vlastní fantazie. Práce na Africké krajině probíhala v jednotlivých etapách, jednalo se o dlouhodobou činnost, ke které se děti průběžně vracely.  Africkou krajinu-safari i Rozkvetlou louku (malba na plátno), která vyhrála ve výtvarné soutěži 1. místo můžete shlédnout v prostorách rozhledny Hrádek ve Varnsdorfu. Výstava bude zahájena vernisáží ve 14,00 a bude přístupná ve dnech 22.10. do 20.11.2011.

Mgr. Petra Lušňáková, vedoucí NZDM

Den charity v rumburské charitě

Jak jsme oslavili Den charity? Otevřeli jsme dveře rumburské charity široké veřejnosti.

V průběhu dne návštěvníci mohli shlédnout prostory, které jsou k dispozici klientům jednotlivých sociálních služeb, dále byly ke shlédnutí výrobky klietnů z keramiky, ze dřeva aj. K poslechu hrála chlapecká kapela, která dochází do hudební dílny v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež "Žijeme spolu" pravidelně nacvičovat.

O co všechno jste přili, když jste nepřišli, se můžete podívat v galerii.

Na shledanou příště

Martina Škodová, ředitelka

Děti slaví úspěch ve výtvarné soutěži

Práce klientů pod názvem „Rozkvetlá louka“ získala výhru 10.000,- Kč ve výtvarné soutěži a bude publikována jako jeden z motivů v připravovaném kalendáři na rok 2012.

Na jaře letošního roku vyhlásila společnost Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group výtvarnou soutěž pro zařízení zabývající se sociální pomocí. Soutěž byla tematicky zaměřena na roční období. Do této soutěže byly zaslány společné práce romských i neromských dětí, klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Žijeme spolu“ (NZDM), konkrétně Rozkvetlá louka, Louka s broučky a Vítání slunovratu. V soutěži uspělo dílo Rozkvetlá louka.  V Oblastní charitě Rumburk je totiž barva důležitá jen v umění, pracovníkům na barvě kůže nezáleží. Výhru zařízení ihned investovalo do úpravy hudební a keramické dílny, která bude opět sloužit klientům NZDM. Vítězné práce mají tvořit kalendář a PF přáníčka této společnosti pro rok 2012.

Mgr. Petra Lušňáková, vedoucí NZDM

Postoj k současné situaci na Rumbursku

"Již více jak 6 let pracuji v rumburské charitě a své práci obětuji i většinu svého volného času. Tuto práci mám opravdu ráda, i když člověk ne právě často mívá kladnou zpětnou vazbu. To bývá méně motivující, a mnohdy i demotivující. Člověk, který se ztotožní s posláním charity, která pomáhá potřebným v jejich tíživé životní situaci bez ohledu na jejich vyznání, příslušnost či názory, by na to měl být připraven.

Ze situace, nejen v Rumburku, ale všeobecně na Šluknovsku, nejsem nadšená.  Stejně jako v zaměstnání, tak v osobním životě se snažím nedělat mezi lidmi rozdíly a snažím se takto vychovávat i své dva syny. Než začnu s někým pracovat, nebo někomu poskytovat sociální službu, neptám se ho jaká krev mu v žilách koluje. V tomto směru důvěřuji i svým spolupracovníkům. 

Často v posledních dnech slýchám otázku: Proč k tomu vůbec došlo? Co tomu předcházelo? Asi není možné jednoznačně odpovědět, ale dle mého osobního názoru má současná situace kořeny již několik desítek let zpět.  Styl života mnohých lidí, rozvodovost a život dětí v dysfunkčních rodinách nebo v dětských domovech, masmédia, to vše má negativní vliv na vývoj dítěte a tím i vývoj celé společnosti. To, co děti v dětství vidí jako svůj vzor, budou v dospělosti s největší pravděpodobností napodobovat. Obrovský vliv má také "odírání" nájemníků. Často se při své práci setkáváme s rodinami, které bydlí i v bytech nízké kategorie, musí platit vysoké nájmy (oficiálně však platí nájem mnohem nižší), bojí se nájemci odporovat pod strachem, že zůstanou i s dětmi bez střechy nad hlavou. Jak myslíte, že si tedy budou obstarávat finance nutné na zabezpečení svých životních potřeb?

Nechci, aby si má slova někdo vyložil jinak. Neztotožňuji se s chováním lidí, kteří jakkoliv přispěli ke zýšené kriminalitě, ale ani s extrémistickými názory skandujících demonstrantů.  Zároveň také chápu znepokojení a strach obou stran. Lidé by měli  dodržovat společenská pravidla a normy stejně jako pravidla slušného chování, život by byl mnohem jednodušší.  Každé překročení těchto norem by pak mělo být po zásluze potrestáno. K tomu bychom měli vést své děti, protože ty jsou naše budoucnost a jsou i budoucností naší společnosti."

Martina Škodová, ředitelka Oblastní charity Rumburk

Pozastavení příjmu individuálních projektů krajů na sociální služby

Stanovisko Oblastní charity Rumburk k zastavení příjmu individuálních projektů krajů na zajištění vybraných druhů sociálních služeb:

Pro sociální službu – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která je v letošním roce z tohoto projektu financována by to bylo vážné ohrožení její existence. Tato služba v Rumburku působí od roku 1999, jednotné financování (z individuálního projektu) této službu přispělo k tomu, že se služba může dále rozvíjet. Pracovníci mohou veškerou energii věnovat jejímu rozvoji a ne, jak tomu bývalo v minulých letech (vícezdrojové financování), řešit převážně existenční otázky.

Investice, které v letošním roce NZDM „Žijeme spolu“ vynaložilo na svůj rozvoj, mají převážně dlouhodobý charakter (např. evidenční program, úprava volnočasových dílen, kvalifikovaný personál). Zastavením příjmu individuálních projektů krajů na zajištění vybraných sociálních služeb pak dojde ke zmaření vynaloženého úsilí a prostředků.

Jak pomáhá sociální šatník?

Sociální šatník v Rumburku, který provozuje Oblastní charita Rumburk, je svou nabídkou materiální pomoci nepostradatelný. Ač chceme či ne, je pro mnoho obyvatel velmi důležitý.

V roce 2010 čerpalo bezplatnou materiální pomoc 544 lidí, kteří se nacházeli v hmotné nouzi. Z toho bylo  143 mužů, 130 žen a 271 dětí.

Služba byla poskytována hlavně lidem v sociální nouzi (i osobám bez přístřeší), uživatelům Azylového domu v Rumburku, klientům K-Centra. Nemalou skupinu tvořili i uživatelé  ,,Asistenční služby pro rodiny s dětmi“, sociální služby, kterou Oblastní charita Rumburk provozuje již od roku 2002.

Přebytečné ošacení bylo v uplynulém roce 5x poskytnuto Diakonii Broumov (i v rámci humanitární sbírky). Ta poskytuje materiální pomoc všem potřebným lidem nejen v ČR, ale i v zahraničí.

V tomto roce bylo ošacení a další materiál – nádobí, přikrývky, ložní prádlo aj. nabídnuto přednostně lidem ze Šluknovského výběžku, které postihla vlesková srpnová povodeň.

 

Rozpečetění tříkrálových pokladniček

Na Městském úřadě Jiříkov proběhlo v pondělí ráno rozpečetění čtyř kusů pokladniček. Celkový výnos z těchto pokladniček činil 11.603,- Kč. Tuto sumu pomohli vykoledovat skupinky Tří králů v Jiříkově a Filipově. Děkujeme všem, kteří do pokladniček přispěli i všem, kteří pomohli jakkoliv tuto sbírku zabezpečit. Zvláštní poděkování patří paní Dieneltové, otci Kujanovi a sestřičce Evelin. Ti každoročně pomáhají s realizací Tříkrálové sbírky právě v Jiříkově.

Týden NZDM 2018

Týden NZDM 2018

Rumburk, 13. 9. 2018 - V posledním zářijovém týdnu se veřejnosti otevře téměř stovka nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Náš klub Žijeme spolu se k nim připojuje. Společně chceme upozornit na význam nízkoprahových a terénních programů pracujících s teenagery. Akce se koná v rámci Týdne nízkoprahových klubů, který pořádá Česká asociace streetwork - letos již podvanácté.

Papírový anděl letěl do Leutersdorfu

Papírový anděl letěl do Leutersdorfu

Anděla z papírových ruliček, na kterém se podíleli jak klienti, tak pracovníci či dobrovolníci Oblastní charity Rumburk, předala po sváteční mši ředitelka Martina Škodová katolické farnosti "Maria Himmelfahrt“ v Leutersdorfu. 

Charita: Nikdo nesmí na ulici zmrznout!

Mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Ilustrační foto: Jakub Žák

Nastupující mrazivé počasí znamená pro lidi bez domova ohrožení života. Víc než jindy proto hledají útočiště v denních centrech a azylových domech. Charita s tím počítá a rozšiřuje své kapacity. Zavedla mimořádná opatření, jako jsou „teplé židle“ či vyhřívané buňky. Kromě krátkodobého útulku a okamžité nabídky teplého jídla lidem na okraji nabízíme také pomoc s tím, jak se dostat z kolotoče dluhů a odrazit se ode dna.

Co nového přinesla novela insolvenčního zákona dlužníkovi?

V polovině letošního roku přišel do poradny poměrně mladý muž, budeme ho nazývat pan „Já chci“. Pan „Já chci„ mi sdělil, že je zadlužený a své dluhy není schopen splácet. Tedy doslovně mi po pozdravu řekl: „Chci na sebe vyhlásit osobní bankrot a vy prý lidem pomáháte zdarma, tak mi pomůžete, že?“ V takových případech se klienta nejprve zeptám, zda má nějaký příjem plynoucí z pracovního poměru nebo z důchodu a v jaké čisté měsíční výši je. Zda je mi schopen alespoň kvalifikovaným odhadem sdělit, v jaké výši se pohybuje jeho celková dlužná částka a kolik má vyživovacích povinností tj. kolik má dětí, zda je ženatý, popř. zda má vůči jiné osobě danou povinnost výživy. Ptala jsem se i tentokrát. Odpovědi byli prosté. Pán „Já chci“ byl dlouhodobě nezaměstnaný, ale nyní pracuje pod jedním nejmenovaným městem, kde si vydělává asi 12.000,00 Kč čistého, má dvě nezletilé děti, žije s družkou a celkově dluží asi kolem 400.000,- Kč. To však neví přesně, jelikož nemá všechny písemnosti, které se asi ztratili při stěhování, ale sotva nastoupil do práce, hned mu naběhly exekuční srážky. Bohužel panu „Já chci„ jsem musela sdělit, že na oddlužení, pokud nemá v záloze nějakého dárce, nedosáhne – tj. nebylo by soudem povoleno oddlužení. Vysvětlila jsem mu i proč, tedy jelikož není schopen za 5 let uhradit z odhadované celkové dlužné částky ani zákonem stanovené minimální 30% plnění všem svým nezajištěným věřitelům. Jeho schopnost plnit by se pohybovala ve výši cca 11.34 %. Pan „Já chci“ se sice na chvilku zarazil, ale pak mi opáčil: „Vy asi nevíte o tom, že je nový zákon a díky němu se může oddlužit každý, i když nemá tak vysoký příjem. Jenom nesplácí 5 let, ale sedm, mluvili o tom v televizi. Takže chci oddlužit!“ Protože to nebyl první klient poradny v tomto roce s takovým argumentem, dovolím si v níže vysvětlit dezinformace způsobené diskusemi a články v médiích, které mohly uvést mnohé dlužníky v omyl.

I díky Vám nabízíme bezplatné sociální poradenství

I díky Vám nabízíme bezplatné sociální poradenství

Občanská poradna Rumburk je jednou ze tří sociálních služeb, kterou Oblastní charita Rumburk nabízí.

Stejně tak jako ostatní sociální služby této organizace, je i tato poskytována bezplatně. Jednu hodinu v týdnu je otevřeno i kontaktní místo občanské poradny ve Šluknově, které je více dostupné klientům právě ze Šluknovského výběžku. Poradna nabízí semináře na zajímavá témata, také poradenství v cca 18 - ti oblastech a jednou z nich je právě dluhové poradenství.

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Pětina rodin v Česku se potýká s chudobou

Každá pátá česká rodina s nezaopatřenými dětmi se nachází ve špatné ekonomické situaci, v absolutních číslech jde o 233 tisíc rodin z celé České republiky. Nejhorší situace je podle aktuálního průzkumu Charity ČR v rodinách s rodiči ve věku nad 40 let.

Pro někoho příležitost, pro jiného pomoc

Prostory šatníku

„Nikdy nemůžete vědět, co bude zítra. Každý z nás se může ocitnout bez střechy nad hlavou, nebo s obstaveným účtem, protože např. partner/ka nasekal/a dluhy a nemáte jak zajistit základní potřeby. I pro takové lidi je materiální pomoc ze Sociálního šatníku velmi důležitá.“

Tříkrálový koncert sledovalo v České televizi 385 tisíc diváků, poslali tisíce SMS

Tříkrálový koncert 2017 - vystoupení zpěvačky Lenny

Tradiční Tříkrálový koncert, jehož jubilejní desátý ročník se konal 8. ledna v Městském divadle Brno a který v přímém přenosu vysílala České televize, sledovalo 385 tisíc diváků. Během koncertu lidé poslali dárcovské SMS, jejichž hodnota přesáhla nejen milión dvě stě tisíc korun, ale také loňskou hranici. A další diváci peníze ještě přislíbili. Koncert je od roku 2008 tradičním poděkováním dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky.

 

Češi chtějí pečovat o seniory doma, neví ale, na koho se obrátit

Foto Marie Bartošová

Více než polovina Čechů (55 %) zná ve svém okolí někoho, kdo se o sebe již nedokáže plnohodnotně postarat a vyžaduje péči další osoby. Každý třetí (30%) obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Přibližně třetina populace má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče. Tato zkušenost je sdílena ve všech věkových kategoriích napříč populací. Vyplývá to z čerstvého průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu Česká republika.

Čeští poutníci předali ve Vatikánu sochu sv. Anežky

Socha sv. Anežky České ve Vatikánu. Snímek Ondřej Mléčka

Papež František přijal 10. září od českých poutníků sochu sv. Anežky České. Na generální audienci na Svatopetrském náměstí, mu umělecké dílo předala česká delegace vedená ministrem kultury Danielem Hermanem. Součástí delegace byla např. také místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, policejní prezident Tomáš Tuhý, čeští biskupové, zástupci akademické obce a občanské společnosti. Sochu provázela rovněž výprava poutníků z české Charity.

Akce rodin v roce 2018

Srpnové akce 2017

Červnové akce 2017

Květnové akce 2017

Dubnové akce 2017

 

Jak nám pomoci přes GIVT.cz?

Podpořte nás, když nakupujete!

 

Přidali jsme se do projektu GIVT.cz. Pokud nakupujete na internetu – od svetru, přes parfém, televizor, dovolenou a nebo si objednáváte jídlo domů – můžete nám pomoci.

 

Uděláte to takto: 

  1. Před nákupem půjdete na http://bit.ly/Podpořte-Oblastní-Charitu-Rumburk
  2. Vyberete naši organizaci a eshop na kterém chcete nakoupit
  3. Nakoupíte, jak jste zvyklí

To je celé. Nestojí vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu.  

Pokud nechcete na tuto možnost pomoci nikdy zapomenout, TADY najdete chytré rozšíření prohlížeče, které vám vždy při nakupování GIVT připomene

Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat. A můžete o této možnosti říci i svým přátelům – ať nenakupují "zbytečně" :)

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

 
 

       Sociální šatník

Materiální pomoc lidem bez domova a sociálně potřebným.

 

Jak můžete pomoci?

Darujte ošacení i drobné věci.  

Úterý a čtvrtek od 13-16 hodin