Každý člověk je pro nás důležitý.

Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení

Občanská poradna Rumburk může klientům sepisovat a podávat za ně Návrhy na povolení oddlužení. Rumburkské poradně byla Ministerstvem spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblastni oddlužení.

Více info o službě

Náš srdečný dík patří všem, kteří nás podpořili

V letošním roce byla Tříkrálová sbírka opět tak, jak ji známe. Skupinky Tří králů vyrazili do ulic měst a obcí. Současně však zůstalo ve hře i koledování do online kasiček. Děkujeme všem, kteří jakkoli do sbírky přispěli, i těm, kteří právě zvažují ještě přispět, neboť online můžete přispívat až do 31.1.. Poděkovat chceme také těm, kteří s Tříkrálovou sbírkou v rumburské charitě pomáhají. Je to mnoho lidí, kteří se dobrovolně na tomto díle podílejí a jejich cílem není jen výtěžek samotný, ale také udržení dlouholeté tradice. Za touto pomocí se skrývá šití či oprava kostýmů a jejich žehlení, stříhání a popisování korun,  zapečeťování  a rozpečeťování kasiček, vaření občerstvení pro koledníky a zajištění servisu při návratu z koledy, příprava dokumentace pro vedoucí skupinek, zabezpečení koncertu a povolení k jeho konání, příprava dárků pro celý sbor, do úklidu po sbírce patří také praní a sušení kostýmů a mnoho dalšího. Málokdo si dokáže představit, kolik hodin dobrovolné práce se za tím vším ukrývá.

Výsledky

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR
Charita ČR
OSA
ÚK
Město Rumburk
Euronisa
MPSV
TS
Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.
Schäfer a Sýkora
Pojišťovna Kooperativa
Nadace Terezy Maxové
Nadace ČS
ČAS
AOP
UNHCR - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
Ministerstvo vnitra ČR