Podpořte nás

Charitu Rumburk

Posláním rumburské charity je pomáhat lidem v nouzi. Pokud Vám není cizí pomáhat lidem, můžete svými aktivitami nám pomoci naplňovat naše poslání. Pomáhat  můžete i finanční nebo nefinanční podporou. Nezáleží na tom, kolik se rozhodnete věnovat. Podstatné je Vaše rozhodnutí pomáhat potřebným. Každé Vaší pomoci i daru si velmi vážíme, vnímáme je jako důvěru v to, co děláme a současně jsou naším závazkem vůči Vám - dárcům. Děkujeme

Charita Rumburk poskytuje bezplatné sociální služby, tedy služby, na které dle zákona o sociálních službách uživatel má právo bezplatně. Organizace tedy nemá žádné příjmy díky tržbám za služby (jako jsou např. příspěvky na péči, ze zdravotních pojišťoven apod.), neboť poskytuje služby sociální prevence a odborné poradenství.

Financování  organizace je vícezdrojové. Své služby tedy zajišťuje ze 3/4 z veřejných zdrojů a z příspěvků  nadací a nadačních fondů. Zbývající 1/4 je odkázána pokrýt z vlastních komerčních aktivit (benefiční projekty, sbírky, drobní dárci).

Přesto, že sociální služby jsou různorodé, každodenní provoz organizace připomíná fungování každé jiné společnosti. Během roku se organizace potýká s běžnými výdaji, jako jsou mzdy a povinné odvody, kancelářské potřeby, teplo a energie, telefon, internet, neplánované opravy aj.   Současně organizace musí zajistit nezbytnou finanční spoluúčast k získaním dotacím. Proto jsou tedy volné finanční prostředky pro organizaci takřka existenčně důležité, aby dokázala hradit běžné i mimořádné náklady a dokázala tak garantovat trvalou a kvalitní péči o své uživatele.   

Pomoci můžete i Vy např.:

Kdo nám už pomohl, komu patří poděkování: