Staň se dobrovolníkem

Co je to dobrovolnictví?

„Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství.“

Jak vnímá dobrovolnictví naše organizace?

  • je nástrojem podpory seberozvoje dobrovolníka i nástrojem podpory ohroženým dětem, rodinám (dobrovolník pomáhá s praktickým nácvikem činností, které rozvíjí dovednosti dětí, podporuje je v jejich zdravém vývoji), 
  • dobrovolnictví je nástroj, který pomáhá posilovat profesní i osobní  kompetence dobrovolníků
  • je mnoho možností, jak nám můžete pomoci

Organizace je zapojena do Firemního dobrovolnictví -“Zapojím se“ .  

(Fórum dárců)

Co je firemní dobrovolnictví?

  • společná podpora neziskového sektoru zaměstnancem i jeho zaměstnavatelem
  • zaměstnanci ve své pracovní době pomáhají neziskovým organizacím
  • firma uhradí náklady: práci a čas svých zaměstnanců, případně pomůcky
  • pomoc dobré věci a budování loajality zaměstnanců k firmě