Jak to funguje

Proč se lidé stávají dobrovolníky?

Důvodů může být několik. Dobrovolná činnost přináší pocit užitečnosti, nové zkušenosti, dovednosti a nezřídka i přátelství. V Charitě Rumburk se dobrovolníci nejvíce zapojují do Tříkrálové sbírky, pomáhají v Sociálním šatníku nebo asistují při přípravě a realizaci akcí pro klienty sociálních služeb - např. v klubu pro děti nebo pro rodiny s dětmi.

Kolik svého volného času věnovali dobrovolníci Charitě Rumburk nebo klientům sociálních služeb této organizace v daném roce:

ROK POČET DOBROVOLNÍKŮ POČET ODVEDENÝCH HODIN POČET DOBROVOLNÍKŮ NA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE POČET HODIN NA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE

2011

8

200

neevidováno

neevidováno

2012

9

1.124,5

neevidováno

neevidováno

2013 7 828 neevidováno neevidováno
2014 8 950 neevidováno neevidováno
2015 11 913,5 neevidováno neevidováno
2016 7 621,5 30 300
2017 7 604 44 358
2018 6 599,5 44 389