Předškoláček

projekt ukončen k 31.12.2015

Předškolní klub bylo společné setkávání a vzdělávání romských i neromských dětí. Pedagogická koncepce klubu akceptovala individuální a respektující přístup k dětem a byla inspirována moderními výchovnými směry typickými pro menší předškolní zařízení. Provoz zahájen v září 2014.

Cíl

Hlavním cílem klubu bylo zapojit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do předškolního vzdělávání a zvýšit tak jejich šance na úspěšné zahájení školní docházky ve standardních základních školách.

Cílová skupina

Cílovou skupinou byly děti, které ze sociálně znevýhodněného prostředí, z romských komunit.

Věková struktura

Děti ve věku od 3 do 7 let

Kontakt:

Předškolní klub byl provozován na adrese: Tř. 9. května 1127, 408 01 Rumburk (budova bývalé ČS a.s., na světelné křižovatce rohový dům).

Otevírací doba klubu:

 

Pondělí

7,30 — 12,00 hodin

Úterý

7,30 — 12,00 hodin

Středa

7,30 — 12,00 hodin

Čtvrtek

7,30 — 12,00 hodin

Pátek

7,30 — 12,00 hodin

Dokumenty klubu:

Informační leták; Letáček pro rodiče