Po roční odmlce se kostelem sv. Vavřince v Rumburku nesl zpěv koledy „My tři králové jdeme k vám“ a to nejen na začátku, ale i na konci Tříkrálového koncertu 2022, kdy jsme si ji zapívali společně s králi a  s Varnsdorfským Náhodou.

Pěvecké sdružení Varnsdorfské Náhodou svými koncerty od roku 2013 slavnostně zahajuje nebo ukončuje Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá rumburská charita. Tyto koncerty  vždy  odzpívají zdarma a ještě přispějí do kasiček čímž pomohou dvakrát.  Jejich vystoupení se stala nedílnou součástí této sbírky, kdy jsme i měsíce dopředu tázáni, zda koncert opět bude. V loňském roce nás proto velice mrzelo, že díky vládním opatřením koncert nebyl a koledovalo se také jen online. Nicméně jsme si to v letošním roce vynahradili a k naší radosti koncert byl. 

Jsem zastánce názoru, že není důležité, zda člověk umí zpívat. Důležité je to, zda zpívá rád a ze srdce a zpěv ho dělá šťastným. To, že trpí okolí je pak otázka druhá. Z vlastní zkušenosti vím, že při vystoupeních tohoto pěveckého sdružení si obecenstvo pobrukuje a je vybízeno i ke společnému zpěvu. Není tomu jinak ani během tříkrálových koncertů. Díky tomu jsme třeba zažili situaci, kdy posluchač byl atmosférou a výkony děvčat stržen ke zpěvu a podotýkám, že velmi hlasitému i přesto, že opravdu, ale opravdu nebyl schopen udržet jediný tón. Navíc byl jeho hlasitý zpěv umocněn akustikou kostela. Jiné by to rozhodilo, ale Varnsdorfské Náhodou ne, naopak. Vedoucí sdružení ještě poděkovala a povzbudila onoho zpěváka i ostatní k dalšímu zpěvu. V letošním roce jsme  zažili zcela jinou situaci. V kostele v první lavici, to aby dobře viděla a slyšela, seděla nejmladší posluchačka. Byla celá dychtivá a natěšená, jelikož podle slov maminky byl to pro ní první takový koncert. Úžasně pohodová nálada i nádherně zvolené písničky a koledy udělali své. Dívenka po krátké chvíli spontánně začala zpívat vše, co znala a to velice pěkně. No a u  jedné ze závěrečných koled byl sbormistryní dán pokyn publiku, aby utichlo a malá zpěvačka si vystřihla své veliké sólo společně s Varnsdorfským Náhodou. Profesionální výkony a úžasná atmosféra byla odměněna bouřlivým potleskem publika ve stoje, které si po poslední zazpívané koledě ještě vynutilo přídavek.

Závěrem bych si dovolila citovat knihovníka a překladatele Otto F. Bablera „Zpěv se skládá ze slov, kterým narostla křídla“. Pěvecké sdružení Varnsdorfské Náhodou umí dát slovům křídla, protože jeho členky dávají do každé písně své srdce i duši a díky tomu lidem vykouzlí úsměvy na tváři, vrací dobrou náladu, což je zejména v dnešní době více než potřebné. A za to  jim patří náš obdiv i dík.

Záznam Tříkrálového koncertu naleznete  na webových stránkách rumburské charity nebo na facebooku Charita Rumburk.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel.: 412 384 745 E-mail: -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj