Ještě koncem roku 2020 jsme doufali v to, že černý scénář se nenaplní a my budeme moci začátkem roku 2021 nejen uskutečnit tradiční Tříkrálový koncert, ale hlavně vyjít do ulic s Tříkrálovou koledou.  Realita však byla jiná.

V letošním roce byla Tříkrálová sbírka online, což bylo nové i pro rumburské realizátory. Abychom vám alespoň trochu vynahradili to, s čím každým rokem přicházíme k vašim dveřím, museli jsme využít pro nás nevšední prostředky. S nastalou situací jsme se snažili poprat, jak nejlépe jsme dovedli. Místo syčení páry z žehličky při žehlení rochet byl v rumburské charitě slyšet hukot tiskárny, která chrlila letáky. Ty pak pracovníci postupně roznesli společně s kalendáříky a cukry do poštovních schránek. Dobrovolníci natočili video a umístili ho na internet, abychom alespoň symbolicky mohli zazpívat koledu Tří králů a popřát vám všem do Nového roku 2021. Tříkrálové požehnání rumburských králů proletělo také  facebookem. 

I když se Tříkrálová sbírka, jako mnohé další, pokaždé měří tím, zda výtěžek pokořil loňský výnos, rumburským realizátorům jde o něco víc. Letos nás velmi mrzelo, že jsme se s vámi nemohli setkat u vašich dveří, osobně si podat ruku, mnohdy jsme kromě listonošky jedinou návštěvou, která přichází ke dveřím starších občanů. Od počátku nám bylo jasné, že určitě nedosáhneme na loňskou laťku, která byla na částce 52.359,00 Kč, ale v skrytu duše jsme doufali, že se najdou lidé, kteří ocení práci rumburské charity a uvědomí si, že je potřebná.  Jsme rádi, že jsme se nemýlili. Nejen, že se našli  dobré duše, které přispěli do naši online kašičky, ale mnozí z vás přišli osobně a přispěli do kasiček umístěných v občanské poradně nebo v kostele v Jiříkově. Někteří dokonce donesli i sladkosti, které měli tradičně připravené jako odměnu dětským koledníkům. Všem, kteří nás takto podpořili a díky kterým jsme získali sumu 15.203,00 Kč (ve dvou kasičkách 9.003,00 Kč, v online kasičce 6.200,00 Kč) chceme srdečně poděkovat. Děkujeme, že pomáháte s námi, že jste nám dali najevo to, že vám není lhostejné, zda bude rumburská poradna v provozu a bude moci pomáhat lidem v krizi. Zároveň děkujeme i za sladkosti, které jste donesli a věřte, že jsme je spravedlivě podělili mezi děti, kterým pomáháme při distanční výuce.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel.: 412 384 745 E-mail: -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj