V roce 2015 podpořil provoz služeb i neznámý dárce:

Děkujeme téměř neznámému dárci Maiku Křtěnovi, který pravidelně každý měsíc pomáhá s námi. Velmi si vážíme Vaší pomoci a rádi bychom Vám předali i malý prezent, pokud budete mít zájem, napište prosím na naši emailovou adresu. Díky Vám mohly být zrealizovány některé z prázdninových akcí pro klienty sociálních služeb Oblastní charity Rumburk.

V roce 2014 podpořily provoz předškolního klubu "Předškoláček" také firmy:

NGW s.r.o. Rumburk

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o., Rumburk

Jaroslav Formánek, Rumburk

Bar Pepíno, Rumburk

Cukrárna Venezia, Rumburk

Děkujeme

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t.

V roce 2015 finančně podpořili sociální služby organizace přátelé ze zahraničí. Děkujeme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT ČR poskytlo finanční dotaci v rámci  dotačního Programu MŠMT na podporu intergrace romské komunity pro rok 2015 - na provoz předškolního klubu "PŘEDŠKOLÁČEK". Rozhodnutí č. MSMT-7495-7/2015.

Děkujeme

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

MPSV ČR přispívá každoročně na provoz sociálních služeb Oblastní charity Rumburk. Tato podpora je pro organizaci existenčně důležitá, stejně jako mnohé další.

Děkujeme

Úřad vlády České repbliky

V roce 2012 a 2013 byl projekt "Žijeme spolu" - nízkoprahový klub pro děti a mládež realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Tento projekt byl podpořed Úřadem vlády i v letech 2007, 2008 a 2009. V roce 2007 byl podpořen také projekt "Asistenční služba pro rodiny s dětmi". Děkujeme

 

Ústecký kraj

Ústecký kraj, kromě roku 2010, každoročně přispívá na provoz sociálních služeb Oblastní charity Rumburk. Tato podpora je pro organizaci existenčně důležitá, stejně jako mnohé další. V roce 2014 byl z rozpočtu Ústeckého kraje z dotace č. 14/SML2214 podpořen také projekt předškolní klub "Předškoláček". V roce 2015 byly služby podpořeny v rámci dotací č.: 15/SML0416, 14/SML2416-SV/64.

Děkujeme

Město Rumburk

Město Rumburk každoročně přispívá na činnost sociálních služeb, které Oblastní charita Rumburk provozuje. Nepostradatelnou pomocí je také symbolické nájemné za pronajaté nebytové prostory a zahradu. V roce 2014 byl z rozpočtu města podpořen také předškolní klub "Předškoláček".

Děkujeme, že Vám není lhostejný život místních občanů.

OP LZZ

Evropský sociální fond - Operační program  Lidské zdroje a zaměstnanost, státní rozpočet

Za podpory tohoto programu byla v roce 2014 vytvořena dvě pracovní místa na dobu půl roku. Z prostředků tohoto programu byly hrazeny mzdové náklady těchto pracovníků v ASRD a NZDM.

Tímto programem ve spolupráci s Úřadem práce a MPSV a také  z rozpočtu Ústeckého kraje -  je také ve 3. čtvrtletí 2014 ( rozpočet ÚK, hrazeno z dotace č. 14/SML2214) a v prvním pololetí 2015 hrazena mzda dalšího pracovníka v předškolním klubu "Předškoláček".

Děkujeme

OSA

V roce 2010 se podílela na benefičním koncertu Povodně 2010, který Oblastní charita Rumburk ve spolupráci se skupinou Stefanie Ruso Band realizovala v DK Střelnice v Rumburk. Firma je také partnerem Charity ČR.

Tříkrálová sbírka

Výtěžek Tříkrálové sbírky v rumburské charitě pomáhá částěčně zajišťovat provoz Občanské poradny Rumburk již od roku 2005. Tato sociální služba pomáhá lidem v nouzi, nabízí poradenství v cca 18-ti oblastech. V roce 2012 výtěžek pomohl zachovat provoz nízkoprahového klubu pro děti a mládež "Žijeme spolu".

 Děkujeme za vaše příspěvky do této tradiční sbírky.

MUDr. Jan Bělič

Pan doktor podporuje rumburskou charitu finančními darry od roku 2011. Tento příspěvěk na provoz Oblastní charity Rumburk je pro nás nemalou pomocí. Děkujeme