Spotřebitelé POZOR
18. ledna 2023 Zprávy od nás

Spotřebitelé POZOR

 Od 6. ledna 2023 vešla v účinnost novela  zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která podstatně mění práva a povinnosti spotřebitelů a prodejců!!!

eho se například změny týkají :

  • Zákonná dvouletá záruka za jakost končí a záleží jen na prodávajícím, zda jí poskytne dobrovolně, pokud ano, musí být v písemné podobě s uvedením práv a povinností obou stran.
  • Spotřebiteli jsou zachována práva z vadného plnění tj. kupující má právo, aby zboží bylo bez vad v okamžiku převzetí a pokud se vada projeví v prvním roce (před novelou 6 měsíců), má se podle zákona za to, že zboží bylo vadné již při nákupu (převzetí). Pokud bude chtít obchodník reklamaci zamítnout, musí prokázat, že vada na zboří při nákupu nebyla.
  • Reklamaci vady, může i nadále spotřebitel uplatnit ve lhůtě dvou let, nicméně po 12 měsících to bude on, kdo bude muset prokazovat v případě zamítnutí reklamce, že vada byla na zakoupeném zboží již od nákupu.
  • Poškozené zboží při přepravě je již možné reklamovat přímo u prodávajícího a ne jen u dopravce.
  • Smlouvy po telefonu již nelze uzavřít. Lze si je sjednat, nicméně smlouva bude platná až od chvíle , kdy ji spotřebitel odsouhlasí v textové podobě svým elektronickým souhlasem či podpisem. Stále je zachována možnost odstoupení do 14 dnů.
  • Odstoupení od smlouvy u předváděcích akcí či podomním prodeji se prodlužuje z 14 na 30 dnů.
  • Klamavé slevy na výrobcích by měli skončit. Obchodník musí uvést jako původní (přeškrtnutou) cenu tu nejnižší z cen, za kterou stejný výrobek prodával v posledních aspoň třiceti dnech před zlevněním. U slevy na výrobku, který nebyl prodáván více, jak třicet dnů musí být uvedena nejnižší cena od počátku prodeje. Jestliže spotřebitel zjistí, že byl oklamán, může do 90 dnů od kupní smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřené snížení ceny .
  • E-shopy , online tržiště, srovnávače, aukční a bazarové portály musí nově vysvětlit , dokázat spotřebiteli, že recenze jsou od skutečných zákazníků.
  • Pokud spotřebitel zneužije svého práva na odstoupení od smlouvy do 14 dnů (např. nosí  několik dní tričko, boty, používá zakoupené zařízení apod. a pak zboží ve lhůtě 14 dnů vrátí) , nově může obchodník požadovat  náhradu za  uvedení zboří do původního stavu (vyčištění, oprava) nebo popř. rozdíl ceny při ztrátě jakosti . Znamená to tedy, že obchodník vrátí spotřebiteli méně než byla kupní cena.   

Více informací můžete nalézt třeba na tomto odkaze https://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele/437069-zarucni-doba-a-odpovednost-za-vady-reklamace-cekaji-zmeny

Bc. Pavla Brodinová DiS.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel.: 412 384 745 E-mail: -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj