Týden NZDM 2020
1. září 2020 Pro média

Týden NZDM 2020

K čemu jsou nízkoprahové kluby? Přijďte pobýjt do klubu „Žijeme spolu“ při Oblastní charitě Rumburk v rámci Týdne nízkoprahových klubů. V rámci tohoto týdne pořádáme akce a ukazujeme tak činnost nízkoprahových klubů veřejnosti, školám, sousedům, firemním dárcům a dalším.

Poslední zářijový týden patří tradičně nízkoprahovým klubům. Ty pomáhají dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích - v rodině, ve škole, s problémy v dospívání. Letošního ročníku Týdne nízkoprahových klubů se účastní více jak stovka zařízení z celého Česka a připojuje se klub „Žijeme spolu“, který provozuje Oblastní charita Rumburk.

 V posledním zářijovém týdnu od 21. do 25. září 2020 mohou lidé po celé republice navštívit nízkoprahové kluby pro děti a mládež. Do letošního třináctého ročníku se zapojily nízkopraháče z celého Česka. Cílem akce je zejména odstranit bariéry mezi kluby a veřejností, která často netuší, k čemu kluby pro děti a teenagery slouží nebo jak přesně fungují.

„Pracujeme s dětmi, kteří mají problém, se kterým si samy neví rady. My jsme jejich průvodci a snažíme se jim situaci ulehčit. Jedná se o děti, které mají problémy v rodině, jsou obětí šikany, cítí se osamělé nebo se staly obětí nějaké závislosti. Tento klub jim pomáhá se v situaci zorientovat a nalézt případná řešení. Na této hlavní myšlence náš tyto kluby stojí,“ říká Martina Škodová z klubu „Žijeme spolu“, který letošní rok opakovaně navštívilo více jak 90 dětí, a to i navzdory koronakrizi. Kampaň mj. upozorňuje na to, že klub není jen pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale je otevřen VŠEM DĚTEM a BEZPLATNĚ.

“V rámci týdne pořádáme akce a ukazujeme tak činnost nízkoprahových klubů veřejnosti, školám, sousedům, firemním dárcům a dalším, aby se blíže seznámili s prací klubů. Jedná se o registrovanou sociální službu, která dětem nabízí odbornou pomoc a hlavně pocit naprostého bezpečí. Tyto služby jsou nenahraditelné a předchází tak větším problémům, do kterých by se děti mohly dostat,” dodává ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová s tím, že sami rodiče někdy chápou klub jako něco stigmatizujícího.

Nízkoprahové služby přitom pomáhají dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou se mohou s rodiči zdráhat řešit nebo ji neumí pojmenovat. Pomáhají jim situaci pochopit, poskytují jim poradenství a informace potřebné pro řešení problému. Navíc vytváří pro děti a mladé lidi bezpečné prostředí, kde se cítí dobře. Služba je bezplatná a anonymní. Po celé republice tuto službu poskytuje téměř 900 pracovníků a služby využívá ročně několik desítek tisíc dětí.

Týdenní program klubu „Žijeme spolu“ naleznete na stránkách www.charitarumburk.cz .

Celkový přehled všech zapojených zařízení naleznete na webových stránkách České asociace streetwork.

Česká asociace streetwork sdružuje nízkoprahové sociální služby, mezi nimi Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní programy pro děti a mládež, služby poskytují poradenství a pomoc v nepříznivé sociální situaci dětem a mladým lidem ve věku 6-26 let. Více na www.streetwork.cz.

Martina Škodová DiS.

Martina Škodová DiS.

Ředitel
Tel.: 412 384 744 E-mail: ~.qs-3b6LTprRb~lWkHwSehcT-M