Adresář

Ladislav Bien

technický pracovník, vedoucí Domova pokojného stáří sv. Kryštofa
Tel: 730 804 220     78qs9-5nT9vo4YUSbhkr1W77~bGk9W7r

Markéta Drmotová, Ph.D.

koordinátor Tříkrálové sbírky, Adopce na dálku, PR
Tel: 465 621 281, 734 769 713     _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ

Hana Ďuránová

vedoucí sestra Domácí zdravotní péče Letohrad
Tel: 731 402 338     YaBCO-9lVX~E5W.cT-nBZd5kT-M

Bc. Petra Hubálková

pracovník tiskového oddělení,administrativní pracovník
Tel: 739 383 598     _kBzR55907c-_~2%65pk87j7%5pJ

Mgr. Eva Ježková, DiS.

vedoucí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tel: 734 281 416     %8FjGKkgTaxhTZhaa8FhTj

Markéta Jiroutová

vedoucí sestra Domácí zdravotní péče Choceň
Tel: 731 402 332     YaBCO1.gY.AjGKkgTaxhTZhaa8FhTj

Mgr. Miroslava Kopecká

vedoucí Sociálně terapeutické dílny Miriam
Tel: 734 780 387     ZbyxaYUSbhkr1W77~bGk9W7r

Lucie Kotyzová

projektová manažerka
Tel: 465 621 281, 739 341 933     _kBtV9jqVX~E5W.cT-nBZd5kT-M

Andrea Krejčířová

vedoucí sestra Domácí zdravotní péče Česká Třebová a Ústí nad Orlicí
Tel: 731 402 330     YaBCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Veronika Kuklová, DiS.

vedoucí Sociální rehabilitace
Tel: 731 639 672     %km%Cee43dkmRb~lWlkmb

Mgr. Jiřina Matějíčková

vedoucí Charitní pečovatelské služby Ústí nad Orlicí
Tel: 731 402 341     YaCCOee6LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Ing. Marcela Náhlíková

vedoucí Občanské poradny
Tel: 465 520 520, 734 281 415     _hEkU.56LTHyO6a4Y8Es-Zi4Ys

Eva Pecháčková

mzdová účetní
Tel: 465 621 281, 603 500 827     0onh637%W-xy.Z4WHnBhY929WkvDRc29g

Veronika Pešková

koordinátor Centra pomoci pro ukrajinské rodiny
Tel: 731 018 912     c.Ey47a7TirC1~l7VX~E5W.cT-nBZd5kT-M

Mgr. Michaela Pražáková

vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Tel: 731 420 344     8bprR3b7TiEkbZagc8m%Cee43dkmRb~lWlkmb