Adresář

Nina Adlerová

finanční koordinátorka pro Zambii a Moldavsko
Tel: 731 141 684, 29 624 330     9bAkOZ8d0kBFRYUSYanBZd54Ys

Dana Benediktová

pracovnice s dětmi a mládeží
Tel: 296 243 330, 737 367 656     Z8AkO09f0_vu-~l7VX~mYZhaa8kmb

Klára Boumová

Manažerka pro advokační činnost – oblast migrace
Tel: 296 243 330, 731 646 938     6enBRW6gbfBFRYUSYanBZd54Ys

Petra Cmárová

programová manažerka globálního rozvojového vzdělávání
Tel: 296 243 330, 733 741 911     _.GBRW7eWkBFRYUSYanBZd54Ys

Anna Čaňová

finanční koordinátorka pro Blízký Východ

Kateřina Čopjaková

PR koordinátorka projektů Young Caritas
Tel: 296 243 330    

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991     0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r

Aišvarja Eassey

projektová koordinátorka pro advokační činnost - oblast sociální a migrace
Tel: 296 243 330, 731 427 182     WbFFRb%7T.nC93o6LTprRb~lW5pJ

Ing. Jitka Jandáková

vedoucí ekonomického oddělení a finanční manažerka HPRS
Tel: 296 243 330, 732 135 086     5bGuRW%79_nu5f56LTprRb~lW5pJ

Lucie Jašová

Communication Officer
Tel: 296 243 330    

Klára Kalinová

asistentka GRV
Tel: 296 243 330, 731 625 953     6enBRWa77bAy.Z4WH-uk87j7T-M