Adresář

Nina Adlerová

finanční koordinátorka pro Zambii a Moldavsko
Tel: 731 141 684, 29 624 330     9bAkOZ8d0kBFRYUSYanBZd54Ys

Dana Benediktová

pracovnice s dětmi a mládeží
Tel: 296 243 330, 737 367 656     Z8AkO09f0_vu-~l7VX~mYZhaa8kmb

Klára Boumová

Manažerka pro advokační činnost – oblast migrace
Tel: 296 243 330, 731 646 938     6enBRW6gbfBFRYUSYanBZd54Ys

Petra Cmárová

vedoucí oddělení globálního vzdělávání a osvěty
Tel: 296 243 330, 733 741 911     _.GBRW7eWkBFRYUSYanBZd54Ys

Anna Čaňová

finanční koordinátorka pro Blízký Východ

Kateřina Čopjaková

PR koordinátorka projektů Young Caritas
Tel: 296 243 330, 731 614 612    

Mgr. Evžen Diviš

regionální manažer pro Střední Asii (vč. Mongolska), Gruzii a Balkán
Tel: 296 243 330, 731 646 991     0oMo4W8acbFjGK7%WkvDRW7r

Aišvarja Eassey

projektová koordinátorka pro advokační činnost - oblast sociální a migrace
Tel: 296 243 330, 731 427 182     WbFFRb%7T.nC93o6LTprRb~lW5pJ

Marie Flašková

hlavní účetní
Tel: 296 243 330, 731 146 212     88EsVW-dWlxy.Z4WH-uk87j7T-M

Lenka Chlubnová

Online Marketing Specialist
Tel: 296 243 330     7.AuRW7%7nox5f56LTprRb~lW5pJ

Gabriela Ioanidu

HR generalistka
Tel: 296 243 330, 731 607 774     28oBZ3b7TbBk478mVX~mYZhaa8kmb

Ing. Jitka Jandáková

vedoucí ekonomického oddělení a finanční manažerka HPRS
Tel: 296 243 330, 732 135 086     5bGuRW%79_nu5f56LTprRb~lW5pJ

Lucie Jašová

Communication Officer
Tel: 296 243 330    

Hana Klimanová

Desk Officer pro Moldavsko
Tel: 296 243 330     38AkO9ba88Ay.Z4WH-uk87j7T-M

Mgr. Jana Klusáková Seďová

Manažerka pro advokační činnost – oblast sociální
Tel: 731 140 471     58AkO9bm%8xy.Z4WH-uk87j7T-M