Adresář

Filip Baroš

koordinátor Tříkrálové sbírky a projektů
Tel: 739 002 903     X8Ey9W-a7bCjGKfjWanhT65j4mnhTj

Mgr. Šárka Dršková

ředitelka projektu Magdala
Tel: 251 552 790     88tnR-56LTCBR654YanBZd54Ys

Bc. Marie Dvořáková, DiS.

sociální pracovnice a zástupkyně ředitelky Azylového domu Gloria
Tel: 251 552 453     %hpsR-daT%yy8756LTprRb~lW5CBR654Ys

Mgr. Stanislav Fiala

ředitel Azylového domu sv. Terezie
Tel: 222 313 738     W_Go83pa07c-6b5%W5prRb~lW5pJ

Mgr. David Flak

ředitel Centra zahraniční spolupráce
Tel: 224 246 573     YsFjGKfjWanhT65j4mnhTj

Bc. Alena Hanková

sociální pracovnice
Tel: 323 612 612, 737 282 812     %hpsR-daT_Fw_95j-om%C%h738kmYZhaa8kmb

Petra Hendrychová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 326 907 824, 737 280 630     %hpsR-daI5oBR.8q%7c-6b5%W5prRb~lW5pJ

Mgr. Imelda Jana Hrdličková

ředitelka Azylového domu Gloria
Tel: 251 552 453     2eBBZZ4WHiEkYZ2938Es-Z29g

Bc. Petr Krejcárek

ředitel Střediska Brandýs nad Labem
Tel: 326 907 824     W_oBR.8q%7c-6b5%W5prRb~lW5pJ

Adéla Mužíková

sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem a Stacionáře pro seniory
Tel: 737 280 628     %hpsR-daT_MBQOQh~8ukO1.7~bGkO1p

Jaroslav Nekl

Vedoucí penzionu U sv. Kryštofa
Tel: 272 769 371     _.AJZ~d6LTxBacjg15pJ