Pomoc při povodních

Bleskové povodně - srpen 2010

Charita Rumburk pomáhala v obcích Šluknovského výběžku. Pracovníci a dobrovolníci předávali materiální pomoc a poskytovali  duševní podporu.

Pomoc směřovala konkrétně do těchto obcí: Rumburk, Jiříkov,  Staré Křečany, Krásná Lípa, Šluknov, Lobendava, Vilémov, Horní Poustevna, Dolní Poustevna, Velký Šenov, Mikulášovice, Království, Císařský, Rožany, Dolní Podluží.

Do postižených obcí byla rozvážena materiální pomoc (voda, úklidové prostředky, ochranné pomůcky, pracovní náčiní, přikrývky, povlečení, ručníky, nádobí,…) a zapůjčovány byly i vysoušeče.

Kdo pomáhal?

Prostřednictvím Charity Rumburk pomohli níže zmíněné organizace, podnikatelé i fyzické osoby. Patří jim obrovský dík

 

Benefiční koncert "Sami sobě" 

Dne 27. srpna 2010 uspořádala Charita Rumburk ve spolupráci se  skupinou Stefanie Ruso Band benefiční koncert na pomoc postiženým bleskovou srpnovou povodní.

Výtěžek akce byl použit na pokrytí nákladů s uspořádáním koncertu a 70% výtěžku bylo předáno starostovi Města Raspenava.

Výtěžek z koncertu byl více jak šest tisíc korun. Koncert si přišlo shlédnout 48 lidí.Plakát koncertu

Děkujeme

 

Rady, informace a praktická vodítka pro občany, kteří se setkali s náhlou povodní 

Když přijde velká voda

Voda opadla. Jak dál?

Po opadnutí vody naše starosti nekončí:

 • pokud jsme byli evakuování, návrat do svého obydlí konzultujme s pracovníky obce
 • nechme si zkontrolovat stav obydlí: statiku stavby, rozvody energie, plynu, vody, kanalizaci…
 • zlikvidujme: potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou
 • nechte si ošetřit každé otevřené zranění
 • nahlasme hygienikovi a zlikvidujme uhynulé domácí zvířectvo
 • nepijme vodu z místních zdrojů, pokud není schválena hygienikem
 • můžeme přijmout humanitární pomoc (informujme se o jejích možnostech na obci)
 • kontaktujme pojišťovnu ohledně náhrady škod: vyhotovme soupis škod, vždy je zdokumentujme (foto, znalecký posudek, účty, svědectví)
 • na sociálním odboru obecního úřadu můžeme požádat o mimořádnou okamžitou finanční pomoc

 Pravděpodobně vás v průběhu času navštíví zástupci různých organizací:

Někteří nabízejí pomoc dobrovolníků, jiní materiální či finanční pomoc, další informace a podporu. Nebojte se

jejich nabídku přijmout či odmítnout, případně využít později.

Co se s námi může dít?

Udělali jsme všechno pro to, abychom přežili a pomohli také lidem kolem.

Na prožité vypětí může tělo začít reagovat - např. třesem, zvracením, ochablostí, výpadkem paměti apod.

Zkušenost povodně doznívá další dny a týdny:

 • pozorujeme střídání nálad, můžeme prožívat vinu, výčitky svědomí, bezmoc a zlost a před očima mít opakovaně obraz události
 • vnímáme větší zodpovědnost a citlivost k možným hrozbám
 • uvědomujeme si lidskou zranitelnost a křehkost života

Pomáháme sobě i druhým

Pro nás, kteří jsme byli přímo na místě: vnímejme vlastní síly - buďme pozorní k potřebám svým i druhých.

Pokud je to možné:

 • Věnujme se i věcem, které nám obvykle přinášejí radost a uvolnění.
 • Uchovejme si svoje zvyky a řád.
 • Pomáhejme lidem kolem nás porozumět tomu, co jsme prožili.

Pro nás – blízké těch, kteří byli na místě:

 • Mějme na paměti, že událost se stala, i když se o ní třeba nemluví.
 • Každý na ni reagujeme po svém a každý potřebujeme něco jiného.
 • Můžeme pomoci i s praktickými věcmi: po povodni bývá řada vyřizování a je třeba zlikvidovat škody: můžeme doprovázet při jednáních, zůčastnit se manuální pomoci nebo ji zorganizovat, postarat se o stravu a oblečení, pomoci s dětmi apod.
 • Pomáhat druhým pomáhá.

Užitečné kontakty

Oblastní charita Rumburk, Město Rumburk - povodňový plán města, Město Jiříkov, Obec Staré Křečany, Město Šluknov, Město Varnsdorf


 Webové stránky: http://povodne.charita.cz/