28. února 2022 Zprávy od nás

Vnímáme paniku mezi lidmi, jsme připraveni pomáhat zde, jak můžeme

Při poskytování sociálních služeb řešíme s klienty různá témata a právě nyní je v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež velikým tématem válka mezi Ukrajinou a Ruskem, i jaderné zbraně. Děti jsou obklopeny těmito informacemi ze všech stran – sociální sítě, rodina, škola, kamarádi, masmédia. Samozřejmě se obrací s otázkami i na pracovníky klubu, kteří se jim snaží poskytnout potřebné odpovědi a hlavně psychosociální podporu.

Možná je právě nyní na čase připomenout, že i rumburská charita je stálým členem Panelu humanitárních organizací Ústeckého kraje, který je organizační, koordinační a komunikační platformou pro poskytování komplexní péče o občana při řešení mimořádných událostí a krizových stavů.  Rumburská charita, i když je malým kolečkem v obrovském soukolí, kterým je Charita ČR, je však připravena poskytnou potřebnou pomoc i osobám z Ukrajiny, které zamíří do Šluknovského výběžku. Je nesmírně potěšující, jak se lidé dokážou semknout, uspořádají sbírky finanční i materiální a vzdají se toho, co druhému člověku pomůže přežít i takovou krizi, kterou je VÁLKA. Probíhající sbírka Charity ČR již pomáhá partnerovi Charitě Ukrajina. Dobře si však uvědomujeme, že je potřeba být připraven i zde, na naší rodné půdě, kam se lidé z míst postižených válkou budou chtít schovat. 

Jsme proto připraveni, nejen našim občanům, v případě ohrožení, ale také osobám z Ukrajiny, poskytnout to co máme, tedy především materiální pomoc (oblečení, obuv, deky, nádobí, kočárky, ručníky, povlečení a mnohé další). Někteří pracovníci jsou rovněž proškoleni v poskytnutí první psychologické pomoci při mimořádných událostech.

Martina Škodová DiS.

Martina Škodová DiS.

Ředitel
Tel.: 412 384 744 E-mail: ~.qs-3b6LTprRb~lWkHwSehcT-M