Tříkrálový koncert a  sbírka 2020
2. prosince 2019 Tříkrálová sbírka

Tříkrálový koncert a sbírka 2020

Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží čas vánoční a konec roku 2019. 

S příchodem Nového roku 2020 se po 20 uskuteční Tříkrálová sbírka. Výtěžek z této sbírky v roce 2020 bude nejen podporovat charitní dílo v ČR i zahraničí, ale zejména podpoří chod a fungování Občanské poradny Rumburk, která je tu pro osoby v krizi již od roku 2002 a své služby poskytuje zcela zdarma. Poradna je zároveň akreditovanou osobou oprávněnou sepisovat a podávat insolvenční návrhy spojené s návrhy na povolení oddlužení, a to zdarma.

Poradci zdarma sepíší, podají návrh na povolení oddlužení, ale v případě potřeby provedou dlužníka celým oddlužením. Jediným výdajem dlužníka je úhrada za povinné přílohy (Výpis z rejstříku trestů, ověření podpisu a konverze dokumentu) popř. úhrada spojená s výpisem z Centrální evidence exekucí v případě, že dlužník nemá potřebné podklady k pohledávkám. Poradna pomáhá i v jiných oblastech práva a mnozí z vás její služby v průběhu let již využili.

Je nám jasné, že se nelze zavděčit každému a tak jsou mezi vámi občané, kteří byli spokojeni s poskytnutou službou, ale i občané, kteří spokojeni nebyli. Přesto věříme, že těch spokojených uživatelů služeb bylo více a stejně tak, jako my, i Vy vnímáte potřebu zajistit dostupnost této služby pro všechny občany Šluknovského výběžku i v následném roce. Proto je výtěžek z Tříkrálové sbírky důležitý, a spolu s další finanční podporou zajistí chod poradny v dalším roce. Jelikož se sbírka pořádá v Rumburku, v Jiříkově, ve Starých Křečanech a v okolí, a my se tak jako každý rok potýkáme s nedostatkem dobrovolníků z řad dětí i dospělých, kteří by nám pomohli a koledovali společně s námi, pořádáme již 12 rokem Tříkrálový koncert, na kterém nám mohou do kasiček přispět Ti u jejichž dveří jsme nezazvonili a chtějí pomoci. Na tomto koncertu budete mít opět možnost zažít tu nevšední, nádhernou atmosféru a vychutnat si pěvecké umění Varnsdorfského náhodou, které nás společně s vámi, kteří jste přispěli do kasiček, podporuje již 8 rokem.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel.: 412 384 745 E-mail: -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj