Náš výtěžek

52 359 Kč
Děkujeme za vaši štědrost
Tříkrálová sbírka 2020 byla v obci Staré Křečany  úspěšnější než v roce 2019
17. ledna 2020 Zprávy od nás

Tříkrálová sbírka 2020 byla v obci Staré Křečany úspěšnější než v roce 2019

Dne 5. 1. 2020 chodily v obci Staré Křečany dvě skupinky Tříkrálových koledníků, kteří vykoledovaly celkem 7.163,00 Kč, což je o 3.522,00 Kč více než v roce 2019. Díky vaší pomoci bude náš svět zase o něco lepší.

Celkový výtěžek z této sbírky z měst Rumburk, Jiříkov – Filipov a Staré Křečany ještě neznáme, jelikož nejsou rozpečetěny zatím všechny pokladničky, ale 65% z vykoledovaných peněz pomůže přímo Oblastní charitě Rumburk. Tyto finanční prostředky budou použity na provoz Občanské poradny. Tato poradna poskytuje občanům Šluknovského výběžku odborné sociální poradenství v 18 oblastech práva a je i akreditovanou osobou, která zdarma zpracovává a podává návrhy na povolení oddlužení. Zbývajících 30% bude použito na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí v rámci činnosti Charity ČR a 5% zajistí provozní náklady spojené s organizací sbírky.

Rádi bychom nejen za sebe, ale i za naše klienty poděkovali všem občanům obce Staré Křečany i panu starostovi, kteří nás obdařili nejen úsměvem a vlídností, ale i finančním obnosem vhozeným do našich dvou kasiček.

Rovněž se omlouváme těm, kteří by rádi přispěli, ale kroky našich koledníků se k jejich dveřím nedostali, jelikož i přes naši snahu není v našich silách obsáhnout celou vaši obec i obce přilehlé. Pokud by se však našli mezi vámi odvážní dobrovolníci z řad dospělých i dětí, kteří by v roce 2021 chtěli do domácností roznášet požehnání a přání do nového roku, budeme velice rádi. Stačí jen kontaktovat rumburskou charitu www.charitarumburk.cz.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel.: 412 384 745 E-mail: -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj