Pro jednoho může být náročné ráno vstávat do zaměstnání, pro jiného naučit se vyjmenovaná slova. Pro ženy, matky i jejich děti, které utekly před válkou na Ukrajině, je nejdůležitější naučit se český jazyk. Mohu směle říci, že se jim podařilo rozlousknout pomyslnou skořápku ořechu a během několika měsíců intenzivního studia se naučily mnoho pro běžný život v naší zemi.

Projekt Města Rumburk „Podpora integrace držitelů dočasné ochrany ve městě Rumburk v roce 2022“, který je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR přináší cílovým skupinám očekávané výsledky a naplňuje své cíle. Projekt je rozdělen na malé, dílčí projekty na místní úrovni, kterými se realizátoři snaží integrovat držitele dočasné ochrany do naší společnosti a zkvalitnit tak naše společné soužití. Mezi dílčí projekty patří např. Poradenství a sociální práce, Pracovní poradenství, ale také právě Čeština pro Ukrajinu.

Stejně tak, jako tomu je již od března, se schází pravidelně několik žen v rumburské charitě, aby se naučily něco nového z našeho jazyka. Tentokrát nenechaly však zahálet ruce, ale při zpívání české vánoční koledy, nebo četbě zajímavého textu o vánočních tradicích, louskaly vlašské ořechy.  Seznamují se s našimi vánočními zvyky, ke kterým patří i pečení vánočního cukroví. To si na dalším setkání také vyzkoušely a mám radost, že se takto zřejmě propojí česká kultura s tou ukrajinskou, neboť mnoho receptů na vánoční cukroví, které se u nás zpravidla dědí z generace na generaci, si odverou zpět domů, do své vlasti.