Další naděje pro dlužníky
18. února 2022 Zprávy od nás

Další naděje pro dlužníky

Občanská poradna Rumburk upozorňuje, že od 1. 1. 2022 vešla v platnost některá ustanovení novely exekučního řádu. Po milostivém létu mají dlužníci další naději na to, že některé jejich exekuce mohou být zastaveny.  Tentokrát však zastavení exekuce nemohou ovlivnit sami dlužníci, ale bude záležet na postoji věřitele.

Jakých exekucí se to týká? Jedná se o exekuce, kde je vymáhána malá pohledávka, tedy pohledávka, kde jistina nepřesahuje částku 1 500 Kč.  Zejména se tedy bude jednat o pohledávky vzniklé za jízdu na černo, neuhrazené regulační poplatky v nemocnici, ale může se jednat i o poplatky za rádio či Českou televizi, pokuty nebo poplatky za odpady. Jaké zákonné podmínky musí být naplněny?  Prvním zákonem danou podmínkou je tedy skutečnost, že exekučně vymáhaná pohledávka má jistinu nepřesahující částku 1500 Kč. Další podmínkou je skutečnost, že na takovouto exekuci nebo na její náklady nebyla v předešlých třech letech, tedy do 31. 12. 2021 vymožena ani 1,00 Kč. Co se pak bude dít s takovou exekucí?  V případě splnění těchto dvou podmínek, musejí exekutoři od nového roku co nejdříve oslovit povinného, tedy věřitele a dotázat se, zda chce pokračovat ve vymáhání takové exekuce, nebo si přeje exekuci zastavit. Je tedy jen na rozhodnutí oprávněné osoby (věřitele), zda exekuce bude či nebude zastavena.  Své rozhodnutí však musí exekutorovi sdělit nejpozději do 30. 4. 2022  a v případě, že si oprávněný bude přát, aby exekutor pokračoval ve vymáhání další 3 roky, musí uhradit i zálohu 500 Kč za každou takovou exekuci k jeho rukám.  Co to znamená pro dlužníka?  Nastat mohou tři varianty. V případě, že se oprávněný (věřitel) rozhodne, že nemá smysl, aby exekuce pokračovala dál, jelikož doposud nebylo nic vymoženo,  exekuce se nejpozději po 30. 4. 2022 zastaví.  V případě, že bude oprávněným složena záloha 500 Kč s tím, že chce, aby bylo dále vymáháno, exekuce bude pokračovat další 3 roky a zastavena bude až v případě, že se ani během této doby nepodaří nic vymoci.  A u takto zastavených exekucí na malé pohledávky,  pak v budoucnu nemůže dojít k obnovení výkonu exekuce, pokud dlužník získá majetek či příjem.  V případě, že během 3 let, o které bylo vymáhání  exekuce  prodlouženo, dojde k nějakému plnění (splácení), pak exekuce zastavena nebude. 

V této i dalších oblastech poskytuje bezplatné poradenství rumburská poradna a můžete jí kontaktovat emailem nna op@charitarumburk.cz , telefonicky na čísle 412384745 nebo osobně na adrese Sukova ul. 1055/24 v Rumburku (naproti Gymnáziu).

Děkujeme za podporu i významným donátorům: Ústecký kraj, Město Rumburk.

 

Bc. Pavla Brodinová DiS.

Bc. Pavla Brodinová DiS.

vedoucí OP, zástupce ředitele
Tel.: 412 384 745 E-mail: -im%C1.7~bGk8ec8bkxhTj