Adresář

Sociálně terapeutické dílny Miriam

Tel.: 734 780 387
Příční 352, Králíky, 561 69
Vedoucí služby: Mgr. Miroslava Kopecká - vedoucí STD
Cílové skupiny: osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Sociálně terapeutické dílny Miriam

Seznam lidí

Mgr. Miroslava Kopecká - vedoucí STD