Adresář

Rodinné centrum Mozaika Letohrad

Tel.: 731 402 336
Taušlova 714, Letohrad, 561 51
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Adamcová - vedoucí RC Mozaika
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt
Fakultativní služby: NE

Rodinné centrum Mozaika Letohrad

Seznam lidí

Mgr. Lucie Adamcová - vedoucí RC Mozaika