Adresář

Domácí zdravotní péče Lanškroun

Tel.: 731 402 339
Náměstí A. Jiráska 2, Lanškroun, 563 01
Vedoucí služby: Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra, Gabriela Smoláková - vedoucí sestra
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní péče Lanškroun

Seznam lidí

Renata Prokopcová, MBA. - vrchní sestra
Gabriela Smoláková - vedoucí sestra