Adresář

Charitní pečovatelská služba Letohrad

Tel.: 734 769 712
Taušlova 714, Letohrad, 561 51
Vedoucí služby: Bc. Marie Urbanová - vedoucí CHPS Letohrad
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

Doprava*

Doprava klienta k lékaři, do obchodu, do města. Klient platí počet ujetých kilometrů.

Doprava je určená jenom pro klienty pečovatelské služby a je návazná na základní poskytovanné činnosti služby.

viz ceník https://uo.charita.cz/res/archive/001/000150.pdf?seek=1566293035

 

Charitní pečovatelská služba Letohrad

Seznam lidí

Bc. Marie Urbanová - vedoucí CHPS Letohrad