Adresář

Dům Gloria - azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Tel.: 251 552 453
Renoirova 614/7, Praha 5 – Hlubočepy, 152 00
Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Posláním našeho Azylového domu pro ženy a matky s dětmi je poskytnutí přechodného ubytování ženám, matkám a jejich dětem, které nemají možnost jiného bydlení.

Uživatelkám pomáháme načerpat sílu a získat dovednosti pro jejich návrat do běžného života.