Adresář

Charitní pečovatelská služba Konice

Tel.: 736 250 539, 731 640 799
Karafiátova 12, Konice, 798 52
Vedoucí služby: Bc. Iva Vrbová - vedoucí a sociální pracovnice terénních sociálních služeb
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby:

masáže

Posláním charitní pečovatelské služby Konice je pomáhat potřebným občanům, kteří si z důvodu věku nebo zdravotního postižení samy nezvládnou zajistit péči o sebe nebo svou domácnost. Tím charitní pečovatelská služba podporuje zachování dosavadní kvality života osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Organizace

Seznam lidí

Hana Hrazdilová - ekonomka, personalistka, pokladní
Svatava Grulichová - Pracovník v soc. službách c)
Bc. Iva Vrbová - vedoucí a sociální pracovnice terénních sociálních služeb
Bc. et Bc. Magdaléna Hejdová - sociální pracovník terénních služeb
Šárka Oršelová, DiS. - účetní, mzdová účetní
Naděžda Páleníková, DiS. - ředitelka - statutární zástupkyně