Poděkování patří všem firmám a spolupracujícím organizacím, individuálním dárcům a nadacím, státním i samosprávným institucím díky nimž se nám daří naplňovat naše poslání.

Srdečné díky patří také těm, kteří svůj volný čas věnují našim uživatelům bez nároku na jakoukoliv odměnu, dobrovolníkům.

Děkujeme za každou morální, věcnou i finanční podporu. Vážíme si vaší pomoci.