Adresář

Charitní dům pokojného stáří, odlehčovací služba

Tel.: 731 103 945
Cetechovice 71, Cetechovice, 768 02
Vedoucí služby: Bc. Hana Marková - vedoucí
Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: pobytové
Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Bc. Hana Marková - vedoucí