VÍME AKTUÁLNĚ!

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 2012

Dne 12. ledna 2012 se v kostele SV. Bartoloměje na Dobrovského náměstí bude konat od 16.30 hodin koncert u příležitosti "Tříkrálové sbírky 2012",

na kterém vystoupí:

  • Komorní soubor Šluknov - vedoucí Patrik Engler
  • Pěvecký soubor "Komoráček" ZŠ Jiříkov - vedoucí Mgr. Miroslava Kubešová
  • Flétnový soubor "Color Stars" - vedoucí Denisa Fišerová
  • Komorní soubor "Červený Jaspis" - vedoucí Denisa Fišerová

Srdečně zveme všechny Ty, kteří mají srdce na správném místě a dokáží si v dnešní uspěchané době udělat čas pro úžasný hudební zážitek i na rozjímání.

Vstupné je DOBROVOLNÉ!

DNE 6. 01. 2012 ZRUŠEN TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

Koncert v kostele Sv. Bartoloměje na Dobrovského náměstí v Rumburku, který se měl konat dne 6. 1. 2012 u příležitosti "Tříkrálové sbírky 2012", se zatím ruší. Důvodem je onemocnění sbormistryně, které tímto přejeme brzké uzdravení. Bohužel se zatím nepodařilo zajistit jiné adekvátní hudenbí vystoupení. Omlouváme se a děkujeme za pochopení

Rekonstrukce v Chrastavě

Na sklonku roku se Oblastní charitě Liberec podařilo díky štědrosti sponzora ukončit rekonstrukci podkroví v Domově pro seniory-Domově sv. Vavřince v Chrastavě. Vzniklo tak krásné zázemí pro zaměstnance, především šatny, sociální zařízení a denní místnost pro zdravotní sestry a pečovatelky. Stavbu vysvětil P.Tomáš Pavel Genrt, OFM , administrátor Římskokatolické farnosti Chrastava . Děkujeme tímto managementu firmy Knorr –Bremse za krásný dárek.

Vystoupení Československého komorního dua

V Domově pokojného stáří – Domově sv. Vavřince vystoupilo dne 21.12.2011 Československé komorní duo ve složení: Pavel Burdych – housle, průvodní slovo Zuzana Berešová – elektrický klavír Komorní duo svým Adventním koncertem potěšilo naše klienty klasickými i méně známými skladbami a přispělo tak k příjemné předvánoční náladě.

Hledáme byty k pronájmu

Hledáme v České Kamenici a blízkém okolí volné byty do velikosti 2+1 k pronájmu pro provoz chráněného bydlení. Organizace uzavírá smlouvu o pronájmu, hradí nájem a poplatky za energie a ručí za řádné využívání pronajatého bytu spojené s pojištěním proti škodám.  

Kontakt na statutárního zástupce

mobil: 724 092 351, email: kamenice@dchltm.cz

Pečovatelka roku 2011

Letos již podeváté pořádala Diakonie ČCE - SKP v Praze ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR slavnostní vyhlášení „Pečovatele/ky roku 2011“ pro nejlepší pečovatele z celé České republiky. Záštitu nad touto akcí převzala paní Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR, ministr práce a sociálních věcí pan Jaromír Drábek a starosta Městské části Praha 2 pan Jiří Paluska.

Slavnostní společenské setkání se uskutečnilo dne 5.12.2011 na Novoměstské radnici v Praze.

Mezi deset nejlepších pečovatelek roku 2011 se dostala i paní Aloisie Krišková, pečovatelka z Domova pokojného stáří v Libošovicích.

UPOZORNĚNÍ O DOČASNÉM UZAVŘENÍ PORADNY PŘES NASTÁVAJÍCÍ SVÁTKY

Občanská poradna Rumburk, kontaktní místo Šluknov budou z provozních důvodů (čerpání řádné dovolené a příprava TS 2012) od 19. 12. 2011 do 6. 01. 2012 DOČASNĚ UZAVŘENY! Do poradny se můžete objednat či dostavit opět v den, kdy bude otevřena, nebo kontaktovat jinou poradnu z AOP. Omlouváme se Vám za případné potíže. Pavla Nekudová, DiS., vedoucí

Vánoční výstava na Hrádku

Blížící se vánoční čas vám připomene výstava na rozhledně Hrádek ve Varnsdorfu.

Nejen Oblastní charita Rumburk, ale mnoho dalších organizací zde vystavují práce dětí a klientů svých služeb. Nákupem vystavovaných prací získáte nejen krásné vánoční dárky, ale také podpoříte činnost těchto organizací. Výstava na Hrádku potrvá až do začátku ledna 2012. 

 Nebyli jste tam ještě? Podívejte se, na co se můžete těšit.

Vernisáž prací klientů Oblastní charity Liberec v Informačním centru města Chrastavy

Stalo se již tradicí, že v adventním čase pořádá město Chrastava výstavu, která svou atmosférou připomíná, že se blíží čas Vánoc. Výstavu zahájil jako každý rok starosta města Chrastavy Ing. M.Canov. Výstava je inspirací pro obyvatele města Chrastavy a nabízí v průběhu prosince možnost nákupu výrobků klientů Oblastní charity Liberec. Vernisáž je přístupná veřejnosti v termínu od 2.12.2011 do 23.12.2011

UPOZORNĚNÍ: Občanská poradna v Rumburku bude v pátek 25. 11.2011 z provozních důvodů uzavřena!

OP Rumburk bude i nadále pravidelně informovat o dočasném uzavření poradny. Pavla Nekuodvá, Dis., vedoucí OP

Pozvánka na Vánoční prodejní trhy

P O Z V Á N K A na ,, Vánoční prodejní trhy“ ve středu 30.11.2011 od 10.00 hod. do 14.00 hod. v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje. Představí se zde poskytovatelé sociálních služeb, které můžete zakoupením výrobků z jejich dílen, podpořit v jejich činnosti. Na fotografiích nabízíme ukázku našich výrobků, kterými se chceme pochlubit.

  

  

  

  

Den otevřených dveří ve čtvrtek 13. 10. od 13.00

Ve čtvrtek 13. 10. od 13.00 se v Oblastní charitě Česká Kamenice uskuteční Den otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb ČR. Zástupci odborné i laické veřejnosti jsou srdečně zváni k prohlídce našeho zařízení. V průběhu dne budou také probíhat nejrůznější soutěže, ve kterých mohou uživatelé naší služby vyzkoušet své dovednosti.

Den otevřených dveří 2011.jpg 61.9 KB 

Dnes vystavujeme na Hrádku příště možná na „Hradě“

Nedávná výhra ve výtvarné soutěži  děti neukolébala k nečinnosti, zanedlouho budou vystavovat své další dílo v prostorách varnsdorfské rozhledny Hrádek.

V průběhu léta se klienti nízkoprahového klubu pro děti a mládež „Žijeme spolu“ věnovali další tvořivé činnosti – Africká krajina – safari. Dílo vytvořili z barevných krepových a vlnitých papírů přilepených na karton a doplnili soškami exotických zvířat z kerahmoty. Zvířátka děti ztvárnily a namalovaly za použití obrázkových předloh a své vlastní fantazie. Práce na Africké krajině probíhala v jednotlivých etapách, jednalo se o dlouhodobou činnost, ke které se děti průběžně vracely.  Africkou krajinu-safari i Rozkvetlou louku (malba na plátno), která vyhrála ve výtvarné soutěži 1. místo můžete shlédnout v prostorách rozhledny Hrádek ve Varnsdorfu. Výstava bude zahájena vernisáží ve 14,00 a bude přístupná ve dnech 22.10. do 20.11.2011.

Mgr. Petra Lušňáková, vedoucí NZDM

Den charity v rumburské charitě

Jak jsme oslavili Den charity? Otevřeli jsme dveře rumburské charity široké veřejnosti.

V průběhu dne návštěvníci mohli shlédnout prostory, které jsou k dispozici klientům jednotlivých sociálních služeb, dále byly ke shlédnutí výrobky klietnů z keramiky, ze dřeva aj. K poslechu hrála chlapecká kapela, která dochází do hudební dílny v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež "Žijeme spolu" pravidelně nacvičovat.

O co všechno jste přili, když jste nepřišli, se můžete podívat v galerii.

Na shledanou příště

Martina Škodová, ředitelka

Děti slaví úspěch ve výtvarné soutěži

Práce klientů pod názvem „Rozkvetlá louka“ získala výhru 10.000,- Kč ve výtvarné soutěži a bude publikována jako jeden z motivů v připravovaném kalendáři na rok 2012.

Na jaře letošního roku vyhlásila společnost Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group výtvarnou soutěž pro zařízení zabývající se sociální pomocí. Soutěž byla tematicky zaměřena na roční období. Do této soutěže byly zaslány společné práce romských i neromských dětí, klientů nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Žijeme spolu“ (NZDM), konkrétně Rozkvetlá louka, Louka s broučky a Vítání slunovratu. V soutěži uspělo dílo Rozkvetlá louka.  V Oblastní charitě Rumburk je totiž barva důležitá jen v umění, pracovníkům na barvě kůže nezáleží. Výhru zařízení ihned investovalo do úpravy hudební a keramické dílny, která bude opět sloužit klientům NZDM. Vítězné práce mají tvořit kalendář a PF přáníčka této společnosti pro rok 2012.

Mgr. Petra Lušňáková, vedoucí NZDM

Charita se zapojila do operačního programu FEAD na pomoc nemajetným

Program FEAD

Lidé v nouzi budou od června zdarma dostávat potraviny a další základní potřeby. A to díky operačnímu programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovanému z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. Potravinové a hygienické balíčky pro sociálně slabé budou distribuovat ve svých regionech jednotlivé místní Charity, které pomohou také odbornou radou.

Sešli jsme se na Zelený čtvrtek v rumburské charitě

Zdobení zeleného osení - tulipánové origami

„Zelený čtvrtek byl v Oblastní charitě Rumburk tradičně rukodělný. Pro velké i malé, pro děti i dospěláky byla připravena bohatá nabídka výroby velikonočních symbolů, kterou přišlo okusit na šest desítek osob.“

Známé přísloví praví – Ohýbej stromek, dokud je mladý

Známé přísloví praví – Ohýbej stromek, dokud je mladý

„Pokud chceme pomáhat rodinám sociálně znevýhodněným, je zapotřebí začít s pomocí již u malých dětí, jinak se ze začarovaného kruhu společnost nedostane. V naší společnosti je mnoho rodin, které se nacházejí na hranici chudoby, nebo již pod ní. Často nejsou schopny dostát svým rodičovským povinnostem ať už z důvodů, kdy nemají zajištěny své základní potřeby, nebo zkrátka nemají takové sociální návyky (jako děti vyrůstali sami v podobných podmínkách).“

Poprvé...

Poprvé...si hladím koně

„Když se řekne Poprvé…,většina z nás si představí scénu se sexuálním podtextem, tento příspěvek je však zcela o něčem jiném. Pro pracovníky rumburské charity je to motor, který je žene vpřed. Jsou to krásná a nezapomenutelná Poprvé… klientů Asistenční služby pro rodiny s dětmi.“

Vyjádření k financování sociálních služeb v Ústeckém kraji

V souvislosti s rozhodnutím Ústeckého kraje ve věci financování sociálních služeb, které je pro mnohé neziskové organizace pracující v této oblasti likvidační, se na nás sdělovací prostředky obracejí s žádostí o vyjádření k této situaci a zároveň se ptají, zdali Biskupství litoměřické jako zřizovatel charit v litoměřické diecézi bude charitám kompenzovat tento výpadek finančních prostředků a zdali k tomu použije peněz z majetkového vyrovnání.

Kontejnery na textil rumburské charitě NEpomáhají

Kontejnery na textil rumburské charitě NEpomáhají

Pracovníci Oblastní charity Rumburk upozorňují: „Kontejnery na textil umístěné ve Městě Rumburk i okolních obcích a městech nepomáhají svým obsahem rumburské charitě, tedy potřebným občanům v místě, ale jsou majetkem společnosti, která jejich obsah používá ke svému podnikání a pomoci mimo náš region.“

Od září pomáhá klub i díky vám

Od září pomáhá klub i díky vám

Od září roku 2014  díky finanční pomoci místních firem a podrory z rozpočtu Ústeckého kraje a Města Rumburk provozuje Oblastní charita Rumburk předškolní klub „Předškoláček“.  Do konce října bylo přihlášeno již 15 dětí. Hlavním cílem klubu je zapojit děti z romských komunit do předškolního vzdělávání a zvýšit tak jejich šance na úspěšné zahájení školní docházky ve standardních základních školách. Je to místo pro společné setkávání a vzdělávání romských i neromských dětí. Pedagogická koncepce klubu akceptuje individuální a respektující přístup k dětem a je inspirována moderními výchovnými směry typickými pro menší předškolní zařízení.

Děti dětem

Děti dětem

Největší radost přináší, když můžeme radost někomu udělat. To bylo jedním z cílů prázdninové akce „Asistenční služby pro rodiny s dětmi“.  Chlapci z rodin, kteří využívají sociální službu Oblastní charity Rumburk, vyrobili dřevěné stoličky, které darovali dětem v mateřské školce. 

Každá mince má dvě strany

Na návštěvě u dětí v Klokánku - 2013

Maminka boj o své děti nevzdává, i když předem vypadá jako prohraný. Své chlapce, Martina a Davídka chce zpět domů z Klokánku, kam je vloni v lednu na vlastní žádost umístila. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) bylo její jedinou možností, jak se postarat o své čtyři děti, neboť sama bojovala o své zdraví a docela možná i holý život.

Charita ČR: Na Ukrajině podpoříme zdravotní střediska a centra pomoci

Majdan v Kyjevě. Snímek Rostilav Strojvus

Nedávné nepokoje a krveprolití v Kyjevě postihly nejen obyvatele tohoto města, ale citelně zasáhly do životů řady účastníků z dalších oblastí Ukrajiny. Právě na západní Ukrajinu bude směřovat další pomoc Charity ČR, na kterou získala dotaci MZV.

Prázdninový program klubu 2016

 

Seznam plánovaných Červenec.JPGa Srpen.JPGprázdninových akcí v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež "Žijeme spolu". Věnujte pozornost změně otevírací doby po dobu letních prázdnin! O případných změnách Vás včas informujeme.

Místo: Nízkoprahový klub
Termín: 1. 7. 2016, 09:54 — 31. 8. 2016, 09:54
 

Pozor - důležité upozornění!

Kontaktní místo Občanské

 poradny Rumburk

ve ŠLUKNOVĚ

bude z provozních důvodů

 U Z A V Ř E N O

od 27. 6.  do 11. 9. 2016

 opět OTEVŘENO  

od 12.09.2016

 

 

 

 

Děkujeme za pochopení

 
 

DM POMÁHÁ DĚTEM

Prostřednictvím nového projektu  se dm drogerie markt ve spolupráci s Charita Česká republika rozhodla podporovat rodiny, které se dostaly do tíživé životní situace a jejichž děti jsou ohroženy chudobou.

 

Oblastní charita Rumburk může vydat kupony na pleny jen uživatelům svých služeb a výdej je závislý na posouzení sociálního pracovníka tíživé situace rodiny.

Projekt byl ukončen k 31.5.

 
 

       Sociální šatník

Materiální pomoc lidem bez domova a sociálně potřebným.

 

Jak můžete pomoci?

Darujte ošacení i drobné věci.  

Úterý a čtvrtek od 13-16 hodin

 
Podpořte nás