Adresář

Rodinný klub Maria

Tel.: 581 761 828, 730 589 247
Kroměřížská 198, Kojetín, 752 01
Vedoucí služby: Mgr. Naděžda NOVOTNÁ, Dis. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, děti a mládež od 11 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Více informací v záložce: "Jak pomáháme" / "Rodinný klub Maria".

Klikni pro přesměrování.

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Marie GRAČKOVÁ - pracovník sociálních služeb
Helena POMPOVÁ - pracovník sociálních služeb
Antonín POMPA - pracovník sociálních služeb
Lýdia POMPOVÁ - pracovník sociálních služeb