Ples klubu

Výtvarka

Zimní sporty

Masopustní soutěže

Cyklovýlet

Soutěžní odpoledne

Mozkolamy

Dílna vaření

Vážený zájemci a uživatelé služeb klubu,

váš názor a připomínky na činnost zařízení jsou pro klub velmi důležité, a proto vás žádáme o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní, poslouží nám jako podnět ke zkvalitnění našich služeb poskytovaných nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež.. O pomoc s vyplněním dotazníku můžete požádat i pracovníka klubu.

Děkujeme za Váš čas strávený nad tímto dotazníkem, vážíme si vás.

Martina Škodová, DiS., vecoucí NZDM

1) Kde jsi se o klubu dozvěděl/a? *
 
2) Jak často klub navštěvuješ?
3) Vzdálenost služby (zařízení) od centra města?
4) Vyhovuje ti otevírací doba? *
5) Zajímají se rodiče, co jsi v klubu dělal/a?
6) Jak můžeš popsat přístup pracovníka k tobě?
7) Myslíš, že se můžeš pracovníkovi svěřit s nějakým problémem? *
8) Vyhovuje ti nabídka klubu?
9) Službu bych doporučil/a?
10) Jsi rád/a, že v klubu můžeš být anonymně?
11) Tvoje pohlaví?
12) Tvůj věk?
15) Co tě v klubu nejvíc baví, čemu dáváš přednost? *