Ples klubu

Výtvarka

Zimní sporty

Masopustní soutěže

Cyklovýlet

Soutěžní odpoledne

Mozkolamy

Dílna vaření

Vážení zástupci, úředníci a zaměstnanci,

žádáme vás o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi jsou důležité pro zjištění současné situace a případné zdokonalení vzájemné spolupráce a komunikace.

Vyplnění dotazníku vám zabere max. 10 min, odpovídejte prosím pravdivě, aby nedocházelo k nepřesným výstupům.

Děkujeme za váš vzácný čas a těšíme se na případnou spolupráci.

Martina Škodová, DiS. vecoucí NZDM

Pokud odpovíte ANO - doplňte proč. Pokud odpovíte NE - doplňte proč.
3) Odkazujete zájemce na tento klub?
5) Spolupracujete s pracovníky služby?
6) Domníváte se, že služba je pro děti přínosná?
Pokud odpovíte ANO - napište, z jakých zdrojů jste o službě slyšel/ajaké. Pokud odpovíte NE - doplňte proč.
8) Máte dostatek základních informací o této službě?