Ples klubu

Výtvarka

Zimní sporty

Masopustní soutěže

Cyklovýlet

Soutěžní odpoledne

Mozkolamy

Dílna vaření

"Žijeme spolu" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Člen České asociace streetwork Praha

Informační leták NZDM

Cíl nízkoprahového klubu na rok 2017

Popis stanovených krátkodobých a dlouhodobých cílů této sociální služby a jejich hodnocení na konci kal. roku.

Výroční zpráva za rok 2016

Cíl nízkoprahového klubu na rok 2016

Popis stanovených krátkodobých a dlouhodobých cílů této sociální služby a jejich hodnocení na konci kal. roku.

Výroční zpráva za rok 2015

Cíl nízkoprahového klubu na rok 2015

Popis stanovených krátkodobých a dlouhodobých cílů této sociální služby a jejich hodnocení na konci kal. roku.

Výroční zpráva za rok 2014

Osvědčení ČAS

Osvědčení o úspěšném absolvování Rozvojového auditu České asociace streetwork, o.s. platné do 19.1.2017

Nízkoprahy pod lupou 2014

Agentura Millward Brown provedla ve spolupráci s Českou asociací streetwork výzkum prostředí nízkoprahových klubů.Výstupy za celou ČR a konkrétní výstupy za NZDM Žijeme spolu, který Oblastní charita Rumburk provozuje jsou obsaženy v této zprávě. Tohoto výkumu se zúčastnilo 43 klubů a 625 klientů. V každé otázce je důležité zohlednit bázi pro danou otázku – tzn. počet odpovědí (vždy uvedeno v závorce pod grafem). Čím menší je báze, tím víc mohou být výsledky ovlivněny náhodou. V některých případech mohou být odpovědi ovlivněny reprezentativním vzorkem našich respondentů.

Cíl nízkoprahového klubu na rok 2014

Popis stanovených krátkodobých a dlouhodobých cílů této sociální služby a jejich hodnocení na konci kal. roku.