Ples klubu

Výtvarka

Zimní sporty

Masopustní soutěže

Cyklovýlet

Soutěžní odpoledne

Mozkolamy

Dílna vaření

„Žijeme spolu“

Nízkoprahový klub je skupinovým členem České asociace streetwork, úspěšně absolvoval proces hodnocení kvality sociálních služeb a získal tak Osvědčení od České asociace streetwork o.s.

Poslání

Tato služba poskytuje dětem a mládeži v nepříznivé sociální situaci pomoc, podporu a podmínky, které vycházejí z individuálních potřeb, motivuje je a vede k samostatnosti a usiluje o pozitivní změnu v životním způsobu.

    

Lokalita

Rumburk a okolní obce

Cíl

Cílem je minimalizovat možná rizika související s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Konkrétní měřitelné cíle na rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 20142015, 2016, 201720182019 2011 (dokument Adobe PDF)

Cílová skupina

Cílovou skupinou NZDM jsou zejména neorganizované děti a mládež, ze sociálně slabých a neintegrovaných rodin, ze speciálních škol, nezaměstnaná mládež a děti, které nemohou nebo nechtějí, využívat oficiální nabídky služeb jiných institucí.  

Věková struktura

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let 

        

Základní poskytované činnosti

1.  Výchovné, vzdělávací a aktivizační

     (nabídka základního vybavení a volnočasových dílen,..)   

2.  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

     (aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích - soutěže, besídky,..)

3.  Sociálně terapeutické činnosti

     (aktivity směřující k udržení nebo rozvoji sociálních schopností a   

      dovedností)

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

    sociálních záležitostí

     (poradenství, zprostředkování návazné pomoci, ..)

Otevírací doba zařízení:

(pro klienty)

Pondělí

13,00 — 18,00 hodin

Úterý

13,00 — 18,00 hodin

Středa

13,00 — 18,00 hodin

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

13,00 — 18,00 hodin

Některé programy probíhají i o víkendu. K dispozici je také informační leták zařízení. Stížnostní řád ke stažení zde.