Prezentace této organizace

 

 Název:

OBLASTNÍ CHARITA RUMBURK 

Adresa:

Sukova ul. 1055/24, 408 01 Rumburk 

Telefon:

+420 412 384 744 (kancelář organizace)

+420 412 384 745 (kancelář poradny) 

Fax:

+420 412 332 774 

Mobil:

+420 732 606 454 

Právní forma:

Církevní právnická osoba; Stanovy  Oblastní charity Rumburk 

Evidence:

Rejstřík evidovaných právnických osob u MK ČR dne 30.10.1996  

IČ / DIČ:

46 79 75 72 / CZ46797572 

Bankovní spojení:

ČS a.s. 0922863339/0800  

Zřizovatel:

BISKUPSTVÍ LITOMĚŘICKÉ , se sídlem Dómské nám. 1, Litoměřice , zřizovací listina 

Kontaktní hodiny ředitele OCH:

PO    9,00 - 12,00   13,00 - 15,00 hodin

UT     9,00 - 12,00 hodin

ST     9,00 - 12,00   13,00 - 15,00 hodin

ČT     9,00 - 12,00 hodin 

PA    9,00- 12,00 hodin

Jednání s ředitelem je nutné si domluvit předem (možno i telefonicky). 

Email:

VvdjLS9-4mrv

VvbjLk4uL7gNVdd6jWmKf

v9mMGYYvWgFuQmT6hUm.C%ejW_AkQMQJbfoE89, k.m. VvdjcKbm6gBF

VVajeP4tkbwo334UHlCy2e4UJ - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

hlvC-3d6jXmdf.4uK7NNQMQk7nmMHYrwX8m.C%hgVV~B52~ff7a-9YSSZ7P%QTrl8bm.C

Organizace poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

ID datové schránky:

 exy73nr


Krajský úřad ústeckého kraje vydal dne 29.6.2007 rozhodnutí o registraci (vč. dalších změn) těchto sociálních služeb Oblastní charity Rumburk:

  • § 37 Odborné sociální poradenství
  • § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
  • § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Organizace je evidována na těchto portálech:

Organizaci bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

  1. Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
  2. Zprostředkování rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
  3. Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a  jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  4. Činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
  5. Zřizování a provozování výchovně-rekreačních táborů pro děti.