"Občanská poradna Rumburk", kontaktní místo Šluknov


  • Tel.: 739 841 280
 
T.G.Masaryka 580, Šluknov, 407 77 Vedoucí služby: Bc. Pavla Brodinová, DiS. - Vedoucí OP

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Posláním OP Rumburk, detašované pracoviště Šluknov je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří se na ni obrátí; vytvářet nazávislé místo bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci; přispívat k řešení nepříznivých sociálních situací; usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy; podílet se na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňovat příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky sociálních služeb.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Martina Škodová, DiS. - ředitel Bc. Pavla Brodinová, DiS. - Vedoucí OP Mgr. Milan Ritschel - občanský poradce
Podpořte nás
 

Vážení klienti Občanské poradny Rumburk,

velmi se Vám omlouváme za krátkodobé přerušení telefonické komunikace s poradnou dne 24.1. mezi 10,30-11,00 hodinou, které bylo zapříčiněno technickou závadou na telefonu.

Pokud chcete poradnu opět kontaktovat, neváhejte využít telefon 412 384 745 nebo náhradní 412 384 744. Děkujeme Vám za pochopení

OMLUVA - technické potíže na telefonu