Vážený praktikante/ko,frekventante/ko,

žádám Vás o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit, jak jste byl/a s přístupem pracovníka/ků spokojen/a, zda se Vám dostalo veškeré péče a jestli je v našich silách případně něco zdokonalit.

Děkuji Vám a přeji mnoho studijních úspěchů

 

Za tým pracovníků Oblastní charity Rumburk

 

Martina Škodová, DiS. ředitel

Jméno a příjmení + název a adresu školy
Napište přesné datum.
4. V jakém zařízení (službě) výkon praxe probíhal? *
5. S jakými dalšími službami jste byl/a seznámen/a? *
Jaké další služby Vám pracovník představil.
Doplňte prosím jméno pracovníka a jeho pracovní pozici (se kterým jste přišli při výkonu praxe do kontaktu). Připište stručné hodnocení jeho přístupu k Vám.
Pokud ANO, vypište jméno, pracovní pozici a o jaký kontakt se jednalo (např. poradenství, předávání informací,..). Pokud NE, napište NE.
Sociální služby, ve které jste vykonával/a odbornou praxi.Pokud jste žádné neshledal/a, napište ŽÁDNÉ.
Sociální služby, ve které jste vykonával/a odbornou praxi.Pokud jste žádné neshledal/a, napište ŽÁDNÉ.
Napište, zda jste měli při výkonu odborné praxe možnost samostatně pracovat s uživateli služby. Pokud ANO, tak vypište stručně jaká.Pokud NE, napište také důvod, je-li Vám znám.
12. Jaké dokumenty s Vámi byly před výkonem odb. praxe podepsány? *