Vážení zástupci, úředníci a zaměstnanci,

žádáme vás o vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi jsou důležité pro zjištění současné situace a případné zdokonalení vzájemné spolupráce a komunikace. Vyplnění dotazníku vám zabere max. 10 min, odpovídejte prosím pravdivě, aby nedocházelo k nepřesným výstupům.

Děkujeme za váš vzácný čas a těšíme se na případnou spolupráci.

Dáša Minaříková, DiS., asistentka pro rodiny s dětmi

Martina Škodová, DiS., ředitel Oblastní charity Rumburk

Pokud odpovíte ANO - doplňte proč. Pokud odpovíte NE - doplňte proč.
3) Myslíte si, že je služba poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách?
Domníváte se, že služba své klienty aktivuje nebo u nich vytváří závislost na této službě?
4) Označte činnosti, které víte, že tato služba svým klientům poskytuje.
5) Myslíte si, že služba pomáhá řešit situaci rodin, s nimiž jste v kontaktu?
Pokud odpovíte ANO - napište, z jakých zdrojů jste o službě slyšel/a. Pokud odpovíte NE - doplňte proč.
7) V případě, že má někdo zájem o tuto službu, informujete ho o ní?
Myšleno je tím předat zájemci leták, sdělit mu, kde službu najde apod.
8) Máte dostatek základních informací o této službě?