"Asistenční služba pro rodiny s dětmi"

Poslání

Asistenční služba pro rodiny s dětmi, prostřednictví terénní práce v přirozeném prostředí příjemce služby, kontaktní práce a doprovázení, poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi nacházejících se v tíživých životních situacích, které  nemohou samy zvládnout a chtějí je zlepšit tak, aby se z nich staly samostatné rodiny, které naplňují své potřeby.

Cíl služby

 • Posilovat sociální dovednosti (celé rodiny) v přirozeném prostředí  (naučit rodinu samostatnosti, aby se o sebe dokázala postarat sama)
 • Motivovat k aktivitě
 • (Rodině poskytovat asistenci při nácviku sociálních dovedností a motivovat ji tak, aby sama dokázala prolomit svůj sociální handicap)
 • Pomoci při začleňování dítěte při návratu z ústavní péče zpět do rodiny
 • Respektovat autonomii rodin a odkrývat jejich vnitřní zdroje a silné stránky

Konkrétní měřitelné cíle na rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Věková struktura: Rodiče (pěstouni,..) bez omezení věku s dítětem/dětmi do 18 let.

Priority poskytovaných služeb

1.    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná činnost s dětmi, s dospělými
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

2.    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Např. pořádání společných akcí pro rodiny i veřejnost,..
 • Vést rodinu k tomu, aby dokázala samostatně využívat přirozené zdroje ve svém okolí (úřady a instituce, kult.zařízení, sportoviště a další)

3.    Sociálně terapeutické služby

 • pomoc při vyplnění formuláře poté jen dohled případně kontrola,..
 • komunikativní dovednosti

4.    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. sociální dávky, splátkový kalendář, osobní doklady, úřední dopisy-soud,..)
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících další začleňování osob

Stížnostní řád ke stažení zde.