Občanská poradna Rumburk poskytuje spotřebitelské poradenství - nákup na splátky

V rámci tohoto poradenství spolupracuje poradna s Asociací občanských poraden Praha (dále jen AOP), od roku 2002 je také jejím členem.                      

                                              

Poskytováno od:

OP Rumburk poskytuje toto poradenství od roku 2007, od konce roku 2010 i na kontaktním místě ve Šluknově.

Co je cílem:

Cílem spořebitelského poradenství je zlepšovat informovanost občanů ČR o jejich právech a povinnostech při nákupu zboží a služeb a o způsobech, jak na trhu uplatňovat své ekonomické zájmy.

Co poskytuje:

Občanům je v poradně poskytováno spotřebitelské poradenství, provádí sběr statistických údajů a zajišťuje propagaci projektu.

Destero nákupů na splátky

Spotřebitelský tahák

Vyvarujte se předváděcích akcí