Inspekční zpráva z roku 2009

V roce 2009 byla v Občanské poradně Rumburk provedena inspekce zaměřená na kvalitu poskytovaných služeb - plnění standardů kvality a na Plnění povinností poskytovate, které vyplývají ze zákona o sociálních službách.

Certifikát kvality Občanské poradny Rumburk

Certifikát kvality vydaný Asociací občanských poraden